Zmiana/korekta danych w kartotece płatnika

Zmiany lub korekty danych nie dokonuje się wprost w kartotece. Z poziomu kartoteki możliwa jest jedynie edycja danych dotyczących stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe.


Aby zmienić dane płatnika z poziomu kartoteki należy:

1.Nacisnąć przycisk "Zmień dane".
2.Zostaje uruchomiony kreator zmiany danych płatnika (Zmiana danych płatnika).

 

 

Aby skorygować dane płatnika z poziomu kartoteki należy:

1.Nacisnąć przycisk "Koryguj dane".
2.Zostaje uruchomiony kreator korekty danych płatnika (Korekta danych płatnika).

 

Efektem końcowym przejścia kreatora jest powstanie odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZPA/ ZFA/ ZIPA/ ZAA/ ZBA.

Odpowiednie dokumenty można także dodać i wyedytować ręcznie (Utworzenie dokumentu, Edycja dokumentu).

 

warning Wysłanie dokumentu (a nie jego utworzenie) skutkuje zmodyfikowaniem zawartości kartoteki.

 

warning Dane identyfikacyjne płatnika zapisane w kartotece pojawiają się we wszystkich dokumentach, jakie powstają w aplikacji.

 

warning Zmiany danych dotyczące płatników podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej nie należy dokonywać poprzez aplikację ePłatnik i formularze ZUS-owskie.

 

 

 

EPL_CEIDG