Panel ogólny

Panel ogólny jest dostępny dla każdej osoby zarejestrowanej w Nowym Portalu Informacyjnym. Aby móc korzystać z dostępnych w Panelu Ogólnym funkcjonalności należy uprzednio zalogować się do systemu.


Użytkownik zalogowany do aplikacji ma możliwość przejścia do jednej z wybranych funkcjonalności:

dokumenty i wiadomości - funkcjonalność ta umożliwia zalogowanemu użytkownikowi utworzenie i wysłanie dokumentu, wysłanie wiadomości oraz przegląd korespondencji wychodzącej i przychodzącej z ZUS
Rodzina 500+ - Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko lub dla jedynaka. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż.”
zlecenia - opcja ta dotyczy dokumentów, które nie zostały wysłane do ZUS. W takiej sytuacji są one przechowywane jako zlecenia z możliwością wysłania ich w późniejszym terminie
usługi - zawiera katalog usług dostępnych dla zalogowanego użytkownika. Opcja ta pozwala na przejście do wybranej funkcjonalności bez konieczności nawigowania po całym portalu
wyszukiwanie, mapa strony, - funkcjonalności umożliwiające łatwiejszą nawigację na portalu. Opcja "Wyszukiwanie" ułatwia przeszukanie Dokumentów i wiadomości, natomiast "Mapa strony" zawiera linki do najważniejszych części serwisu
wizyty - umożliwia przejście do kalendarza wybranej TJO lub wybranego specjalisty (w przypadku klienta strategicznego) w celu zarezerwowania wizyty w wybranym Oddziale
ustawienia - opcja ta umożliwia dostosowanie ustawień konta zgodnie z preferencjami użytkownika

 

KSI_panel_ogolny