Ustawienia

Niniejszy rozdział opisuje przydatne Użytkownikowi informacje i narzędzia pozwalające na skonfigurowanie parametrów profilu. Należą do nich:

Dane profilu - zawiera podstawowe informacje na temat profilu użytkownika
Kanały dostępu - zawiera informacje na temat aktywnych i nieaktywnych kanałów dostępu
Role i upoważnienia - umożliwia uzyskanie informacji na temat aktywnych ról użytkownika oraz udzielonych i posiadanych upoważnień
Zdarzenia biznesowe - umożliwia przegląd wszystkich operacji przeprowadzanych na profilu użytkownika
Ustawienia konta - umożliwia spersonalizowanie parametrów profilu
Aktywacja ePłatnika - umożliwia aktywowanie mikroaplikacji ePłatnik
Urządzenia mobilne - umożliwia zarządzanie powiązanymi urządzeniami mobilnymi
Ustawienia Subskrypcji - umożliwia wybranie kanałów subskrypcji dla poszczególnych akcji
Ustawienia zgód - umożliwia wyświetlenie aktualnego regulaminu, zgód obowiązkowych oraz dobrowolnych