Dokumenty

W aplikacji ePłatnik istnieje kilka widoków umożliwiających pracę z dokumentami. Poszczególne widoki dostępne są z menu pod zakładką Dokumenty/Dokumenty ubezpieczeniowe.


EPL_dokumenty

 

W pracy z dokumentami udostępniono następujące funkcje.

Utworzenie dokumentu;
Przeglądanie dokumentu;
Edycja dokumentu;
Usunięcie dokumentu;
Drukowanie dokumentu;
Weryfikacja dokumentów;
Zatwierdzenie dokumentów;
Wysyłka dokumentów;
Eksport dokumentów;
Import dokumentów z KEDU;
Kopiowanie dokumentów;
Pobranie dokumentów z systemu ZUS;
Zamawianie danych archiwalnych;
Przejście do kartoteki ubezpieczonego.

 

Funkcje, jakie mogą być wykonywane w związku z pracą nad dokumentami mogą zależeć od statusu dokumentu.

 

Dostępne widoki dokumentów to:

Dokumenty robocze,
Dokumenty zatwierdzone,
Dokumenty wysłane,
Dokumenty wszystkie,
Dokumenty w ZUS.