Szczegóły dokumentu roboczego

Szczegóły dokumentu roboczego prezentują informacje na temat danego dokumentu przygotowanego do wysłania do ZUS. Wyświetlane są też informacje o dodatkowych załącznikach przesyłanych wraz z danym dokumentem.


W celu przeglądania szczegółów dokumentu roboczego należy:

1. W oknie głównym rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości Korespondencja z ZUS" i wybrać pozycję "Dokumenty robocze". Pojawi się lista dokumentów roboczych.

2. Zaznaczyć na liście wybrany dokument i nacisnąć przycisk "Szczegóły/wyślij".

 

 

OBW_szczegoly_dokumentu_roboczego

 

Opcje dostępne z poziomu szczegółów dokumentu roboczego:

wyślij do ZUS - umożliwia wysłanie dokumentu roboczego do ZUS,
eksportuj - umożliwia zapisanie dokumentu na dysku lokalnym,
przeglądaj - umożliwia wyświetlenie dokumentu w trybie "tylko do odczytu",
edytuj - umożliwia otwarcie dokumentu w trybie do edycji,
sprawdź aktualność wzoru - pozwala na sprawdzenie czy wzór formularza jest aktualny.

 

 

Dodanie dokumentu roboczego

Istnieje możliwość przypisania do dokumentu roboczego, załącznika w postaci innego dokumentu roboczego np. wcześniej utworzonego Pełnomocnictwa PEL.

 

 

OBW_dodanie_dokumentu_roboczego

Możliwy jest wybór dokumentów tylko w statusie „Poprawny”, czyli po wcześniejszej poprawnej walidacji.

 

 

OBW_dodanie_dokumentu_roboczego_2

Potwierdzenie załączenia dokumentu.

 

 

OBW_dodanie_dokumentu_roboczego_3

Widok na dokument z załącznikiem z dokumentów roboczych. Załącznik można podejrzeć, pobrać lub usunąć.

 

 

OBW_dodanie_dokumentu_roboczego_4

Podgląd na załączony dokument.

 

warning Podczas wysyłki w jednym dokumencie wysyłamy komplet danych, czyli dokument podstawowy oraz wszystkie załączniki.

 

Dodanie załącznika

W szczegółach dokumentu roboczego możliwe jest również dodanie załącznika. Dodanie załącznika jest możliwe przy dokumentach, które taką możliwość dopuszczają. Aplikacja dopuszcza dodanie załącznika o maksymalnym rozmiarze 1024 KB, natomiast dopuszczalny rozmiar dokumentu z załącznikami do 5120 KB. Załącznik może być plikiem w następujących formatach: TXT, ODT, DOC, RTF, PDF, JPEG, GIFF, TIFF, XLS, XML, PNG oraz ODS.

 

Aby dodać załącznik należy:

1. W oknie Szczegóły dokumentu wybrać przycisk Dodaj załączniki. Aplikacja wyświetli okno wyboru lokalizacji pliku.

OBW_dodanie_zalacznika

 

2. Należy wybrać plik w jednym z obsługiwanych formatów i wybrać przycisk Otwórz

3. Jeśli załącznik spełnia wymagania odnośnie rozmiaru pliku oraz formatu zostanie po zaimportowaniu on wyświetlony w polu załączniki

OBW_zalaczniki

 

 

warning W przypadku braku możliwości importu załącznika z powodu złego formatu pliku pojawi się komunikat

OBW_nieobslugiwany_typ_pliku

W takiej sytuacji należy wybrać plik w jednym z obsługiwanych formatów.

 

warning W sytuacji, gdy użytkownik próbuje dodać zbyt duży plik zostaje wyświetlony komunikat:

 

OBW_za_duzy_plik

 

W takiej sytuacji należy zmniejszyć rozmiar pliku oraz spróbować ponownie.