Ubezpieczenia i płatnicy

System w oknie Ubezpieczenia i płatnicy prezentuje aktualne dane dotyczące okresów i rodzajów ubezpieczeń, do których został zgłoszony ubezpieczony, dane płatnika składek dokonującego zgłoszenia ubezpieczonego, informacji o rodzaju i okresie świadczenia/przerwy w opłacaniu składek oraz kwocie wypłaconych świadczeń. Dodatkowo umożliwia również zalogowanemu użytkownikowi zamówienie danych archiwalnych, wydruk danych zawartych w oknie oraz ich zapis na dysku.

 


Okno Ubezpieczenia i płatnicy prezentuje dane dotyczące:

okresów i rodzajów ubezpieczeń, do których został zgłoszony ubezpieczony,
danych płatnika składek dokonującego zgłoszenia ubezpieczonego,
informacji o rodzaju i okresie świadczenia/przerwy w opłacaniu składek oraz kwocie wypłaconych świadczeń,
dane z dokumentów ZUS ZWUA o rozwiązaniu / wygaśnięciu stosunku pracy / stosunku służbowego.

System umożliwia również zalogowanemu użytkownikowi zamówienie danych archiwalnych, wydruk danych zawartych w oknie oraz ich zapis na dysku.

 

KUBubezpieczenia_i_platnicy

 

Użytkownik ma możliwość przejścia do:

szczegółowych informacji dotyczących wybranego ubezpieczenia (przycisk " Szczegóły"),
informacji dotyczących świadczeń i przerw opłacanych składek (przycisk " Świadczenia i przerwy")
szczegółowych danych płatnika opłacającego wybrane ubezpieczenie (przycisk " Dane płatnika")

 

Prezentowane w oknie dane obejmują dane z zakresu ostatnich 12 miesięcy, jeżeli w tym okresie nastąpiło zgłoszenie do ubezpieczeń albo do ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia potrzeby przeglądu danych wcześniejszych należy wykonać zamówienie na dane archiwalne.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

 

W celu przeglądania informacji o ubezpieczeniach należy :

1. Po zalogowaniu przejść do panelu ubezpieczonego wybierając w oknie głównym zakładkę Ubezpieczony.

2. W oknie Panel ubezpieczonego wybrać z menu pozycję Informacje o ubezpieczeniach.

 

warning Okno wyświetlane jest w trybie przeglądania i nie ma możliwości modyfikacji danych.