Ścieżka nawigacji

Інформація для громадян України

Допомога по догляду за дитиною для тимчасового опікуна дитини з України

Хто є тимчасовим опікуном дитини з України

Ви є тимчасовим опікуном дитини з України, якщо Ви здійснюєте опіку над дитиною (неповнолітнім громадянином України), яка перебуває на території Республіки Польща без опіки відповідальних за неї дорослих осіб. Ви несете відповідальність за цю дитину згідно з чинним законодавством Республіки Польща.

Як отримати статус тимчасового опікуна дитини з України

Тимчасового опікуна призначає опікунський суд за місцем перебування дитини. Рішення про призначення тимчасового опікуна набирає чинності з моменту його проголошення, а якщо проголошення не було — з моменту його видання.

Коли Ви маєте право на допомогу по догляду за дитиною для тимчасового опікуна

Ви матимете право на допомогу по догляду за дитиною, якщо виникне ситуація, у якій Ви будете змушені взяти відпустку через необхідність здійснення особистого догляду за дитиною (див. нижче).

Право на допомогу по догляду за дитиною надається на умовах, визначених законом про допомогу [1].

У яких ситуаціях Ви можете взяти відпустку через необхідність здійснення особистого нагляду за дитиною?

Допомога по догляду за дитиною надається тимчасовому опікуну, якщо він доглядає за:

 • здоровою дитиною віком до 8 років через те, що:
  • ясла, дитячий клуб, садок або школа, що їх відвідує дитина, були закриті, а Вас повідомили про це менше ніж за 7 днів до дати їхнього закриття,
  • захворіла няня, з якою Ви маєте укладний договір, або денний опікун, який доглядає за дитиною,
 • хворою дитиною,
 • хворою дитиною-інвалідом віком до 18 років.

На який період надається допомога по догляду за дитиною

Допомога по догляду за дитиною надається на:

 • 60 днів у календарному році, якщо Ви доглядаєте за здоровою дитиною віком до 8 років або хворою дитиною віком до 14 років, у тому числі за дитиною-інвалідом такого віку,
 • 30 днів у календарному році, якщо Ви доглядаєте за хворою дитиною-інвалідом віком від 14 до 18 років.

Загальний період виплати допомоги по догляду за дитиною не може перевищувати 60 днів у календарному році.

Якщо в календарному році Ви доглядаєте лише за дитиною-інвалідом та не маєте інших дітей віком до 14 років, допомога по догляду за дитиною надається на період максимум 30 днів у календарному році.

Допомога по догляду за дитиною надається без періоду очікування, тобто з першого дня, з якого Ви маєте право на допомогу у зв’язку з хворобою.

Коли допомога по догляду за дитиною не надається

Допомога по догляду за дитиною не надається за період:

 • у якому тимчасовий опікун має право на отримання заробітної плати на підставі чинного законодавства,
 • відпустки без збереження заробітної плати або відпустки для догляду за дитиною,
 • тимчасового арешту або відбування покарання у вигляді позбавлення волі,
 • перебування на лікарняному у зв’язку з необхідністю здійснення тимчасовим опікуном догляду, під час якого він працював із метою отримання прибутку або який використовував не за призначенням; опікун не отримає допомоги, якщо ці обставини будуть з’ясовані за результатами перевірки правильності використання перебування на лікарняному, здійсненої платником допомоги.

Як отримати допомогу по догляду за дитиною

Допомога виплачується на підставі заяви.

Якщо Ви є працівником або виконавцем послуг, подайте заяву та документи Вашому платнику внесків, наприклад, роботодавцю або замовнику.

Якщо Ви займаєтеся несільськогосподарською діяльністю або співпрацюєте з особою, яка здійснює підприємницьку діяльність, подайте заяву до ZUS.

Якщо Ви маєте обліковий запис на Платформі електронних послуг (PUE) ZUS, Ви можете надіслати заяву до ZUS в електронній формі. Ви можете скористатися бланком ZAS-58 Заява про надання роз’яснень/Заява про видання рішення/Скарга в справі про допомогу у зв’язку з хворобою, материнством або допомоги на поховання.

Інструкція «Як подати заяву про надання допомоги по догляду за дитиною для тимчасового опікуна в електронній формі» (doc 962kb).

Важливо!
Без заяви про надання допомоги на догляд за дитиною ZUS або платник внесків не виплачуватиме допомогу.

Які документи треба подати

Щоб отримати допомогу по догляду за дитиною, треба подати:

Які додаткові документи потрібні залежно від причини здійснення допомоги

Догляд за хворою дитиною

Медична довідка, видана:

 • у паперовій формі на бланку ZUS ZLA, або
 • у формі електронного документа (e-ZLA), або
 • у формі видрукованої довідки, виданою в електронному вигляді (на бланку e-ZLA), або
 • на бланку, видрукованому із комп’ютерної системи, або
 • медична довідка, видана за кордоном, разом із перекладом на польську мову; у довідці має бути вказана:
  • назва іноземної медичної установи або ім’я та прізвище іноземного лікаря,
  • дата видання,
  • підпис,
  • дати початку та закінчення періоду непрацездатності через необхідність здійснення догляду за хворою дитиною.

Якщо медичну довідку видано в країні-члені Європейського Союзу, Європейської економічної зони, Швейцарії або країни, з якою Польща має укладений міжнародний договір, вона подається держаною мовою такої країни — її не треба перекладати на польську мову.

Медичну довідку, видану українською мовою, не треба перекладати на польську мову.

Догляд за здоровою дитиною віком до 8 років

Заяву опікуна про те, що ясла, дитячий клуб, садок або школа, що їх відвідує дитина, раптово закрилися.

Заяву можна подати українською мовою.

Догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років

Документ, який підтверджує інвалідність, тобто рішення про встановлення тяжкої інвалідності або рішення про встановлення інвалідності із зазначенням: необхідності постійного або тривалого догляду або допомоги іншої особи через істотно обмежену можливість самостійного існування та необхідності постійної щоденної участі опікуна дитини в процесі її лікування, реабілітації та виховання, у разі догляду за дитиною-інвалідом віком до 18 років.

Які потрібні додаткові документи

Додатково потрібна довідка від платника внесків на бланку:

 • Z-3 — якщо Ви працюєте,
 • Z-3b — якщо Ви займаєтесь несільськогосподарською діяльністю, співпрацюєте з особою, яка займається несільськогосподарською діяльністю, користуєтеся «пільгою на старт», або є релігійним діячем,
 • Z-3a — якщо Ви застраховані на іншій підставі,
 • ZAS-12 — якщо заява стосується продовження надання допомоги по догляду за дитиною, а інші обставини не змінилися.

Правова основа

[1] Закон від 25 червня 1999 року «Про грошові виплати із фонду соціального страхування в разі хвороби та материнства» — т.зв. закон про допомогу («Законодавчий Вісник» від 2021 року, поз. 1133 із поправками).

[2] Закон від 8 квітня 2022 року «Про внесення поправок до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни та деяких інших законів» («Законодавчий Вісник» поз. 830).