Ścieżka nawigacji

Dofinansowanie projektów ZUS z Funduszy Europejskich

Dofinansowanie projektów ZUS z Funduszy Europejskich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat systematycznie i konsekwentnie realizuje projekty mające na celu podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez rozwój e-usług, rozwój technologiczny oraz rozwój kompetencji kadr.

Realizacja kompleksowych, nowoczesnych rozwiązań proklienckich na skalę ogólnopolską wymaga dużych nakładów finansowych. Możliwość wsparcia finansowego dały fundusze Unii Europejskiej. Dlatego już od 2007 roku Zakład rozpoczął aktywne działania mające na celu pozyskiwanie dodatkowych środków na dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć, w ramach Funduszy Europejskich w perspektywach budżetowych: