Ścieżka nawigacji

Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

Numer telefonu: 22 560 16 00 *

* koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

Po połączeniu usłyszysz komunikat powitalny. Możesz wybrać jedną z następujących opcji (wybierz w tym celu odpowiednią cyfrę na klawiaturze numerycznej telefonu):

 • 1 – możesz odsłuchać komunikaty informacyjne z wybranego zakresu funkcjonowania ZUS (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),
 • 2 – możesz się uwierzytelnić,
 • 3 – uzyskasz dane adresowe placówek ZUS,
 • 0 – połączysz się z konsultantem COT po wybraniu zakresu rozmowy.

Konsultanci COT są dostępni pon. - pt. w godz. 7.00 - 18.00.

Skontaktuj się z ZUS za pośrednictwem formularza

Formularz kontaktowy zapytania ogólnego

Jako potwierdzenie, że Twoje pytanie dotarło do Centrum Obsługi Telefonicznej, na podany w formularzu adres e-mail dostaniesz od nas wiadomość. Upewnij się, że adres który wpisałeś w formularzu jest prawidłowy. Odpowiedź na pytanie otrzymasz z adresu cot@zus.pl. Będzie ona zawierała informacje ogólne, bez danych szczegółowych z Twojego konta.

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje w swojej sprawie zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych i skorzystaj z opcji „Zadaj pytanie ZUS”. Swoje zapytania oraz odpowiedzi konsultantów COT będziesz mógł przeglądać na swoim profilu w zakładce Komunikaty. Jeśli nie masz jeszcze swojego profilu na PUE, zarejestruj się.

Zadaj pytanie pracownikowi ZUS

 • Skontaktuj się z ZUS za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,

adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl
Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail należy kierować wszelkie pytania ogólne z zakresu działalności ZUS.

Poczta elektroniczna e-mail nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazywanych informacji, dlatego nie należy za jej pośrednictwem przekazywać informacji osobistych.

Infolinia ZUS 22 560 16 00

Ważne!
Pełne informacje w swojej sprawie uzyskasz przez telefon, jeżeli podasz identyfikator PUE i hasło (PIN) do COT. Jeżeli tego nie zrobisz, podamy Ci tylko informacje ogólne.

W trakcie rozmowy z konsultantem możesz przejść uwierzytelnienie za pomocą pytań zadawanych przez konsultanta. Będzie on mógł wtedy potwierdzić Twoje stwierdzenie lub mu zaprzeczyć albo udzielić Ci niektórych informacji z konta w ZUS.

Możesz wybrać profil tematyczny rozmowy:

 1. Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA– otrzymasz pomoc techniczną dotyczącą programu Płatnik, Platformy Usług Elektronicznych, oraz Elektronicznych Zwolnień Lekarskich, w tym m.in.:,
  • jak zainstalować program Płatnik,
  • jak założyć i skonfigurować konto na PUE, uzyskać dostęp do wglądu w dane np. spółki,
  • jak przygotowywać i wysyłać dokumenty i wnioski,
  • jak usunąć błędy i ich przyczyny (zwłaszcza błędy, przez które opóźnia się wysyłka do ZUS dokumentów rozliczeniowych) itp.
  • jak na PUE wystawiać i obsługiwać elektroniczne zwolnienia lekarskie, pobrać certyfikat ZUS itp.
 2. Renty i emerytury – otrzymasz podstawowe informacje na temat emerytur i rent, w tym dotyczące m.in.:
  • rodzajów świadczeń,
  • warunków ich uzyskania,
  • zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
  • warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
  • zasad obliczania kapitału początkowego,
  • zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie emerytur i rent.
  • zasad uzyskania jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy
 3. Zasiłki – otrzymasz informacje na temat świadczeń krótkoterminowych, w tym dotyczące m.in.:
  • rodzajów zasiłków,
  • warunków ich uzyskania,
  • zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
  • warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
  • zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie zasiłków,
  • rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.
 4. Informacje dla ubezpieczonych – otrzymasz informacje dotyczące m.in.:
  • rodzajów ubezpieczeń społecznych,
  • zasad podlegania tym ubezpieczeniom (w tym również ubezpieczeniu zdrowotnemu),
  • sposobu obliczania podstawy wymiaru składek i ich wysokości,
  • zasad zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowywania ubezpieczonych,
  • zasad uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych,
  • kwestii dotyczących ubezpieczeń osób migrujących, w tym poświadczania przebytych okresów ubezpieczenia.
 5. Informacje dla płatników – otrzymasz informacje dotyczące obowiązków płatnika składek, w tym m.in.:
  • zasad i terminów sporządzania i przekazywania dokumentów oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zasad rozliczania konta płatnika składek oraz wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek,
  • możliwości udzielenia pomocy płatnikom w trudnej sytuacji finansowej, tj. odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, umorzenie,
  • zasad udzielania pomocy publicznej,
  • kwestii związanych z egzekucją należności na rzecz ZUS i innymi sankcjami wynikającymi z niewykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 6. Informacje o świadczeniach rodzinnych– otrzymasz informacje o:
  • świadczeniu wychowawczym 500+,
  • RKO - rodzinnym kapitale opiekuńczym,
  • dofinansowaniu za pobyt dziecka w żłobku,
  • Dobrym Starcie - 300+.