Ścieżka nawigacji

Регламент профілю на порталі ПУЕ ЗУС

Регламент профілю на порталі ПУЕ ЗУС

Першим етапом реєстрації профіля на порталі Платформи Електронних Послуг ЗУС (ПУЕ ЗУС) є ознайомлення з Регламентом. Прочитайте уважно Регламент. Якщо Ви погоджуєтеся з усіма позиціями і виражаєте згоду на обробку персональних даних, зазначте відповідні поля і натисніть Зареєструвати профіль. 

§ 1 Загальна інформація

Do góry

 1. Оператором профілю ПУЕ ЗУС є Заклад Соціального Страхування з місцезнаходженням в Варшаві на вул. Шамоцька 3, 5, [Szamocka], 01-748 Варшава, НІП 521-30-17-228б РЕГОН 000017756
 2.  обробки даних в рамках порталу ПУЕ ЗУС є Заклад Соціального Страхування  вул. Шамоцька 3, 5,  01-748 Варшава
 3. Регламент реєстрації профілю на порталі ПУЕ ЗУС, є регламентом про який йдеться вч.1 ст. 8 Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (Законний вісник з 2020 р. поз. 344), згідно з яким ЗУС окреслює принципи, обсяг і умови користування Клієнтів з порталу ПУЕ ЗУС.

§ 2 Визначення

Do góry

Наведені нижче  визначення означають:

 1. Електронний банк – система електронної банковості у банку, який надає спільно з ЗУС послугу реєстрації профілюі входу на портал ПУЕ ЗУС,
 2. Сертифікат ЗУС – сертифікат виданий безкоштовно Центром Сертифікації Закладу Соціального Страхування , призначений для підписання лікарськихзвільнень, а такожінших документів, які безпосередньо пов’язанні з виставленням таких звільнень в електронному вигляді, Сертифікат з ЗУС служить до підтвердження походження і інтегральності даних в телеінформаційній системі ЗУС, генерується звикористанням актуальних даних Клієнта, які знаходяться в системі ЗУС,
 3. Електронна скринька – поширений ЗУС-ом, в рамках порталу ПУЕ ЗУС засібелектронної комунікації, який виконує стандарти окреслені і опубліковані на еПУАП Міністром інформатизації , за допомогою якого Клієнт зможе висилати електронні заяви і документи до ЗУС і отримувати відповіді,
 4. Комплексна Інформатична Система (КСІ ЗУС) – інформатична система, яку застосовують в ЗУС, яка підтримує діяльність закладу,
 5. Кваліфікований електронний підпис – електронний підпис, який складається за допомогою кваліфікованого пристрою для складання електронного підпису і який опирається на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Цей підпис має законну силу власноручного підпису, про що йдеться в п. 12 ст.3 разом з ч. 2 ст.25 Розпорядження Європарламенту і Ради (ЄС) №910/2014 від 23 липня 2014 р. в справі електронної ідентифікаціїі послуг довіри в відношенню до електронних трансакцій на внутрішньому ринку і зміна директиви 1999/93/ВЕ
 6. login.gov.pl – розв’язання з допомогою якого можна війти до послуг в різних громадських сервісахі підтвердити особу онлайн,
 7. логін ПУЕ ЗУС – унікальний ідентифікатор Клієнта наданий автоматично під час реєстрації профілю на порталі ПУЕ ЗУС,
 8. Платформа Електронних Послуг ЗУС (ПУЕ ЗУС) – це інструмент, який дає можливість Клієнтам доступ до своїх даних в ЗУС і полегшує їм доступ до послуг, які надає ЗУС,
 9. Платник внесків – це кожна особа, яка має обов’язок зголошуватидо ЗУС застрахованих осіб і виплачувати за них внески,
 10. Перевірений підпис (Підпис Зауфаний) – електронний підпис, якого правдивість і інтегральність запевнюються під час використання електронної печатки міністра інформатизації. Перевірений підпис складається з:
 1. ідентифікаційних даних особи, які були встановлені за допомогою засобу електронної ідентифікації виданого в системі, про яку йдеться в п. 1ст. 20аа:
 • ім’я (імена)
 • прізвище
 • номер ПЕСЕЛЬ
 1. ідентифікатора засобу електронної ідентифікації, під час вживання якого бувскладений,
 2. години його складання
 • про що говориться в п.14 ст.3 Закону від 17 лютого 2005 р. про інформатизацію діяльності об’єктів, які реалізовують громадське завдання (Зак. В. з 2021 поз.2070)
 1. портал ПУЕ ЗУС – портал, в рамках якого Клієнт має доступ до послуг, які ЗУС надає електронно.
 2. підтвердження профілю ЗУС – підтвердження особи Клієнта через порівняння його даних взятих з:
 1. документ підтвердження особи,
 2. кваліфікованого перевіреного підпису,
 3. перевіреного профілю (профіль зауфаний) login.gov.pl
 4. електронний банк
 • з даними, які подав Клієнт в процесі створення профілю на ПУЕ ЗУС,
 1. Інформаційний профіль, профіль ПУЕ ЗУС – створений на порталі ПУЕ ЗУС аккаунт, який дає можливість Клієнтові користуватися послугами ЗУС,
 2. перевірений профіль – засіб електронної ідентифікації, який містить збір даних, які ідентифікують  і описують фізичну особу, згідно з п. 14 ст. 3 Закону від 17 лютого 2005 р., про інформатизацію суб’єктів, які реалізують громадське завдання,
 3. Регламент – регламент реєстрації профілю на порталі ПУЕ ЗУС,
 4. Реєстр Медичних Асистентів (РАМ) -реєстр, який веде Центр ІнформаційноїСистеми Охорони Здоров’я, який містить: доручення до виставлення лікарських засвідчень разом з терміном дії, дані про виписані засвідчення (наприклад лікарі, стоматологи, фельдшери) і уповноважених до їх виписки ( наприклад медичні асистенти), які мають створений в ЗУС інформаційний профіль (профіль на платформі Електронних Послуг ЗУС). Власником РАМ і адміністратором даних є міністр охорони здоров’я.
 5. Робот – програма, яка автоматично виконує поставленні завдання. Діяльністю Робота може керувати людина, через раніше встановлену програму, або через збір загальних правил які переносяться на діяльність Робота, за допомогою техніки штучної інтелігенції,
 6. офіційне підтвердження вручення – електронний документ, який становить підтвердження того, що Клієнтові був вручений електронний документ, який вислав орган адміністрації.
 7. офіційне підтвердження вислання - електронний документ, виданий Клієнтові суб’єктом адміністрації на підтвердження складання електронного документу,
 8. Послуга чи Послуги – послуга чи послуги, які надаються електронно в рамках порталу ПУЕ ЗУС,
 9. Клієнт – особа, яка користується з порталу ПУЕ ЗУС чи Послуг,
 10. Особа, яка виписує лікарське звільнення– лікар, стоматолог, фельдшер чи старший фельдшер, уповноважені ЗУС до виписування лікарських засвідчень про тимчасову нездатність до роботи через хворобу, перебування в лікарні чи іншому лікарському закладі, який виконує лікарську діяльність устаціонарному і цілодобовому виді надання лікарських послуг або про необхідність особистого піклування хворим членом сім’ї. Лікарське звільнення, від імені лікаря, може виписати уповноважена ним особа, яка вписана до Реєстру Медичних Асистентів.

§ 3 Умови надання послуг

Do góry

 1. Клієнт є зобов’язаний ознайомитися зі змістом Регламенту перед початком користування з порталу ПУЕ ЗУС. У випадку користування з послуги Сертифікат з ЗУС, Клієнт має обов’язок ознайомитися і прийняти Політику Сертифікації для Послуги Сертифікат з ЗУС і Регламент Послуги Сертифікат з ЗУС (доступні на сторінці www.zus.pl).
 2. Клієнт має обов’язок користуватися з порталу ПУЄ ЗУС, доступних послуг в спосіб згідний з діючим законодавством, засадами соціального співіснування і положеннями Регламенту.
 3. Користування Послугами і порталом ПУЕ ЗУС є безкоштовним, з винятком послуг за які ЗУС має збирати оплату згідно з окремими  положеннями.
 4. Клієнт користується з ресурсів ПУЕ ЗУС на власну відповідальність.
 5. ЗУС не несе відповідальності за шкоду понесену в зв’язку з: користуванням Порталом ПУЕ ЗУС, браком доступу або обмеженням доступу порталу ПУЕ ЗУС, неправильною роботою Порталу ПУЕ ЗУС, що повстала з незалежних від ЗУС причин. Додаткові обмеження відповідальності ЗУС можуть виникати з положень, які мають відповідне застосування згідно з ч.3 чт.15 Регламенту.
 6. ЗУС залишає за собою право вирішувати про зміст порталу ПУЕ ЗУС.
 7. ЗУС залишає за собою право вирішувати про функціонування Сертифікату з ЗУС.
 8. ЗУС, з погляду на безпеку і з інших важливих незалежних від ЗУС причин, має право тимчасово призупинити доступ Клієнта до порталу ПУЕ ЗУС чи Послуг, на термін, який буде необхідний аби усунути небажані для ЗУС чи Клієнта наслідки обставин.
 9. Портал ПУЕ ЗУС може містити посилання на сторінки, якими керують треті лиця.
 10. З послуг третіх лиць Клієнт користується на власний ризик. ЗУС не несе відповідальності за надійність, актуальність чи вірність даних опублікованих на сторінках третіх лиць, до яких можна отримати доступ через посилання.
 11. В рамках користування з Послуг Клієнт має обов’язок стриматися перед виконанням будь яких незаконних дій, а особливо від користування з Послуг безпосередньо чи посередньо в спосіб незгідний  правом, Регламентом, правилами соціального співіснування.
 12. В рамках користування з Послуг, Клієнт має обов’язок не вживати Роботів чи інших автоматизованих інструментів чи програмувань, без попередньої згоди від ЗУС.У випадку викриття діяльності Робота чи інших  автоматизованих інструментів чи програмувань, ЗУС залишає за собою право заблокувати можливості користування з Послуг Клієнтові в якого викрито діяльність Робота, без необхідності інформування його про даний факт.
 13. З метою правильного користування з порталу ПУЄ ЗУС вам необхідні:
 1. Пристрій підключений до мережі Інтернет
 2. Операційна система: Windows 7, 8, 10 або Linux
 3. Браузер з можливістю запуску скриптів JavaScript і Апле́тів (для електронного підпису): Firefox в версії 64 і вище, Chrome в версії 37 і вище. У випадку браузера Chrome і Firefox вимагається встановлення розширення «Електронний підпис Шафір СДК» і додаткова програма «Шафір Хост» („Szafir Host”), яка відкриває функцію кваліфікованого електронного підпису
 4. Вмикання обслуговування технології Java Script і так звані «кукі»
 5. Для функціональності пов’язаної з електронним підписом вимагається: середовище Java Script у версії мінімум 1.6, сканер карт для електронного підпису з встановленим контролером PKCS#11 до карти і сканер (для ключів, які зберігаються на мікропроцесових картах),завантаження сертифікатів головних відділів сертифікації, які видають сертифікати
 6. Доступ до порталу ПУЕ ЗУС є також можливим з використанням мобільних пристроїв.

У випадку профілю лікаря:

 • Для генерації пари ключів рекомендовано використовувати такі браузери:
  • Windows - Firefox версія мінімум 56,
  • Windows - Chrome версія мінімум 62 чи новіша,
  • Linux - Firefox версія мінімум 56 чи новіша,
  • Linux - Chrome версія мінімум 62 чи новіша,
  • Android - Chrome версія мінімум 62 чи новіша,
  • iOS – Safari.
 • Для підписання Сертифікатом з ЗУС рекомендовано використовувати найновіші браузери:
  • Windows - Firefox 56 чи новіша,
  • Windows - Chrome 62 чи новіша,
  • Linux - Firefox версія мінімум 56 чи новіша,
  • Linux - Chrome версія мінімум 62 чи новіша.

§ 4 Реєстрація – створення профілю в порталі ПУЕ ЗУС

Do góry

 1. ЗУС в порталі ПУЕ ЗУС дає можливість Клієнтові отримати доступ до даних про Клієнта і користування з Послуг. Користування з повної функціональності порталу ПУЕ ЗУС можливе за умови:
 1. реєстрації Клієнтом тобто створення профілю на порталі ПУЕ ЗУС і його підтвердження,
 2. створення профілю по закону через ЗУС, тобто автоматичного створення аккаунта, у випадках, передбачених законодавством
 1. Для реєстрації фізичної особи вимагається подання: імені (імен), прізвища, номера ПЕСЕЛЬ чи серії і номера документу підтверджуючого особу, дати народження, електронної адреси чи номера мобільного телефону, пароль і інші дані які написані на реєстраційному формулярі.
 2. Доступ до даних платника, який є юридичною особою чи організацією без юридичного лиця, може отримати фізична особа, яка має зареєстрований профіль в порталі ПУЕ ЗУС і має відповідне доручення надане платником.
 3. Після підтвердження профіля Клієнт може входити в профіль ПУЕ ЗУС і користуватися з Послуг, які надає ЗУС.
 4. Для підтвердження профілю потрібно:
 1. використати кваліфікований електронний підпис; або
 2. використати перевірений профіль /login.gov.pl; або
 3. скористатися з системи електронного банку – в обсязі підписаних ЗУСом порозумінь; або
 4. прийти в ЗУС в зал обслуговування клієнтів з актуальним документом підтверджуючим особу.

   6. У випадку, коли:

 1. інформація, яка була вислана з кваліфікованим електронним підписом підтверджує особу Клієнта, або
 2. інформація яка була вислана з перевіреного профілю login.gov.pl підтверджує особу Клієнта, або
 3. інформація яка була вислана з системи електронного банку підтверджує особу Клієнта,
 4. працівник відділу ЗУС підтверджує особу Клієнта послуг на основі показаного документу підтверджуючого особу.

- профіль ПУЕ ЗУС даного Клієнта буде підтверджено на порталі ПУЕ ЗУС.

 1. Якщо Клієнт, який є фізичною особою в процесі створення профілю не використав кваліфікованого електронного підпису або  перевіреного профілю login.gov.pl, або системи електронного банку має створений неперевірений профіль (профіль незауфани). Аби підтвердити такий профіль ПУЕ ЗУС Клієнт протягом 7 днів від створення профілю  має піти до будь-якого відділу ЗУС, з актуальним документом підтверджуючим особу. Якщо Клієнт не підтвердить профілю протягом 7 днів, то профіль буде стертий з системи (термі його дії закінчиться). Після закінчення терміну дії неперевіреного профілю Клієнта може створити новий профіль.
 2. Особа, яка не має профілю в порталі ПУЕ ЗУС, а складе заяву про:
 1. допомогу з програми «Добрий старт» за посередництвом електронного банку або системи Emp@tia, ЗУС створить такий профіль автоматично – згідно з ч.2 ст. 13 розпорядження Ради Міністрів від 15 червня 2021 р. в справі особливих умов реалізації урядової програми «Добрий старт» (Зак. в. з 2021 поз. 1092);
 2. допомогу з програми «Родина 500+» за посередництвом електронного банку або системи Emp@tia чи іншої телеінформаційної системи, яка була вказана в Бюлетені Громадської Інформації ЗУС, ЗУС створить такий профіль автоматично – згідно з ч. 5ф ст.13 Закону від 11 лютого 2016 р. про державну допомогу в виховані дітей (Зак. в. з 2019 поз. 2407 з пізнішими змінами)  
 3. сімейний опікунчий капітал  за посередництвом електронного банку або системи Emp@tia, ЗУС створить такий профіль автоматично – згідно з ч. 2 чт.15 Закон від 17 листопада 2021 р. про сімейний опікунчий капітал (зак. в. з 2021 поз. 2270).
 4. дофінансування зниження оплати за перебування дитини в дитячому садку, дитячомк клкбі чи під наглядом денної няні через електронний банк або систему Emp@tia, ЗУС створить такий профіль автоматично – згідно з ч.2 ст.64ф від 04 лютого 2011 р. про опіку над дітьми у віці до 3 років (Зак.В. 2021 поз.75)

Профіль створений у вищеописаних випадках 1-4 не вимагає підтвердження Отримувача.

 1. Дані про Клієнта будуть використовуватися тільки до виконання статутних завдань ЗУС, а зокрема з метою правильної реалізації Послуг.
 2. Клієнт має право доступу до своїх даних, які він подав при реєстрації і має право їх змінювати.
 3. Клієнт може заявити, що виражає згоду на отримання інформації про соціальне страхування і діяльність ЗУС електронним шляхом.
 4. Клієнт в кожну хвилину може скасувати згоду, про яку йдеться в ч.11

§ 5 Заблокування чи закриття акаунта Клієнта в порталі ПУЕ ЗУС

Do góry

 1. ЗУС залишає за собою право  заблокувати чи закрити профіль ПУЕ ЗУС Клієнта, який порушує право чи постановлення Регламенту
 2. Особа, якій закрили чи заблокували профіль не може зареєструвати нового профілю на порталі ПУЕ ЗУС
 3. Активація закритого профілю є можливою під час візити в залі обслуговування клієнтів  закладу ЗУС, з актуальним документом підтвердження особи.
 4. ЗУС має обов’язок повідомити Клієнта про заблокування чи закриття профілю ПУЕ ЗУС.

§ 6 Права і обов’язки ЗУС

Do góry

 1. Право надавати дозвіл на користування з ресурсів ЗУС належить ЗУС.
 2. ЗУС гарантує, що Послуги, які надає ЗУС, згідні з чинним законодавством.  ЗУС гарантує беззаперечність наданих ЗУСом підтверджень:
 1. офіційне підтвердження вислання
 2. офіційне підтвердження вручення
 1. ЗУС не несе відповідальності за жодні дії Клієнта чи особи ним уповноваженої до діяльності від його імені.
 2. ЗУС має обов’язок робити все необхідне для усунення нелегальних чи незгідних з Регламентом дій Клієнта.
 3. ЗУС зобов’язаний охороняти особові дані Клієнтів згідно з положеннями про охорону даних особових. Документи, які передаються через портал ПУЕ ЗУС і інші особові дані, які знаходяться в цих документах підлягають охороні згідно з  положеннями про охорону даних особових, в тому розпорядження Європарламенту і Ради  (ЄС) від 27 квітня 2016 р. в справі охорони фізичних осіб в зв’язку з переробкою даних особових і в справі вільного потоку таких даних і директива 95/46/ВЕ (загальне розпорядження про охорону даних), Закон від 13 жовтня 1998 р. про систему соціального страхування.
 4. ЗУС інформує про особливу загрозу пов’язану з користуванням Послуг. Інформація стосується   небезпек, які ЗУС ідентифікує як потенційну загрозу, яка має бути взята під увагу не дивлячись на застосування систем, які захищають інфраструктуру ЗУС перед нелегальним втручанням третіх лиць:
 1. Можливість дії вірусного програмного забезпечення (наприклад  мальваре, інтернетні черв’яки)
 2. Можливість віднайдення слабкості криптографічної системи, і цим самим унеможливлення його вломлення чи обходу, а як наслідок можливість отримання особистої і конфіденційної інформації
 3. Можливість вимагання паролів через висилання фальшивих електронних повідомлень, які дуже схожі на правдиві і як наслідок отримання особистої і конфіденційної інформації користувача.
 1. ЗУС відповідно до п.2 ст. 6 Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг інформує, що з метою підвищення якості Послуг і аналізу переваг Клієнтів використовуються «кукі». Вони дають можливість підвищення якості Послуг дякуючи збереженню переваг Клієнтів.  ЗУС зберігає інформацію з «кукі» для власного використання. Файли кукі не ідентифікують особових даних, не мають впливу на функціонування кінцевого пристрою чи його програмного забезпечення.  Файл кукі це ланцюжок знаків, який висилається в телеінформаційну систему ЗУС до комп’ютера користувача під час перегляду інтернет-сторінки. В файлах кукі можуть зберігатися вподобання користувача і інша інформація, при чому умовою діяльності кукі є постійне їх затвердження через браузер і не стирання з диску. В налаштуваннях браузера можна вибрати можливість відмови від файлів кукі чи повідомлення, що такий файл був висланий.
 2. Обов’язки ЗУС передбачені положеннями законодавства, в питанні вирішення справи електронно залишаються незмінними (такі самі) у випадках вирішення справи електронно за посередництвом ПУЕ ЗУС.

§ 7 Права і обов’язки Клієнта

Do góry

 1. Клієнт має право користуватися послугами від моменту реєстрації профілю ПУЕ ЗУС, про який йдеться в § 4.
 2. Заборонено користуватися з профілів ПУЕ ЗУС інших Клієнтів, а також надавати доступ до свого профілю іншим особам.
 3. Клієнтові забороняється мати додаткові профілі ПУЕ ЗУС.
 4. У випадку, якщо особа має доручення до декількох профілів ПУЕ ЗУС, вона має обов’язок повідомити про це ЗУС і надати відповідні доручення.
 5. У кожному випадку зміни даних, які вимагаються при реєстрації Клієнта, Клієнт повинен актуалізувати свої дані.
 6. Клієнт, який має повноваження до отримання не лише своїх даних особових(лікар, медичний асистент) має обов’язок до переробки отриманих даних згідно чинного законодавства.
 7. Клієнт, який є Платником, є уповноваженим до переробки особових даних і іншої інформації поданої на аккаунті застрахованого, про яку йдеться в Законі від 13 жовтня 1998 р. просистему соціального страхування, отриманої за посередництвом порталу ПУЕ ЗУ, тільки з метою реалізації завдань Платника внесків окреслених положеннями про соціальне страхування.

§ 8 Вид і спектр послуг

Do góry

 1. Портал ПУЕ ЗУС це електронна скринька ЗУС згідно з п.17 ст. 3 Закону від 17 лютого 2005 р. про інформатизацію діяльності суб’єктів, які реалізовують громадське завдання.
 2. Клієнти, які зареєстрували профіль ПУЕ мають доступ до таких Послуг:
 1. Перегляд  даних записаних на індивідуальному акаунті КСІ ЗУС;
 2. Складання документів ЗУС (заяви і документи страхування);
 3. Резервація візит у вибраному закладі ЗУС і ануляція зарезервованого візиту;
 4. Виписування лікарських звільнень і завантаження данихпоширених ЗУС – у випадку уповноважених осіб.
 5. Складання заяв про: допомогу добрий старт, сімейний капітал опіки, допомога на виховання (500+), дофінансування зниження оплати за перебування дитини в дитсадку, дитячому клубі чи під наглядом денної няні.
 1. Клієнт, який складає документи (заяви і документи страхування) за посередництвом електронної скриньки ЗУС, надає згоду на використання кваліфікованого електронного підпису чи перевіреного підпису, чи профілю ПУЕ ЗУС, чи Сертифікату з ЗУС в процесах аутентифікації і підписання документів.

§ 9 Програма еПлатник

Do góry

 1. ЗУС поширює в порталі ПУЕ ЗУС програму еПлатник, яка дає можливістьпередавати документи страхування до ЗУС.
 2. Клієнт може мати доступ до обслуговування даних двох і більше Платників. В такому випадку Клієнт кожного разу вибирає платника, від імені якого хочепрацювати.
 3. Платник отримує виставлене ЗУС:
 1. офіційне підтвердження вручення – у випадку коли комплектдокументів страхування не має критичний помилок
 2. повідомлення про помилки, в електронних документах страхування, які викрив ЗУС.
 1. Комплект  документів страхування в електронній формі, який містить хоча б одну критичну помилку не буде переданий і прийнятий ЗУС. еПлатник відкриває критичну помилку тоді, коли документ страхування заповнений з помилкою.

§ 10 Повідомлення

Do góry

 1. Зареєстрований Клієнт має можливість виразити згоду на отримання повідомлень проповстання тої чи іншої ситуації пов’язаної з його аккаунтом Клієнта.
 2. Повідомлення, про які мова в ч.1, передаються вибраним Клієнтом каналом комунікації. Клієнт може вибрати спосіб повідомлення:
 1. Електронний лист
 2. СМС
  Електронний лист і СМС

§ 11 Охорона даних особових і безпека інформації

Do góry

 1. ЗУС гарантує охорону особових даних і інформації Клієнта згідно з прийнятою і використовуваною політикою безпеки інформації ЗУС.
 2. ЗУС не несе відповідальності за безправну зміну даних чи доступ до інформації призначеної для Клієнта третіми лицями, при використанню оригінальних ідентифікаторів Клієнта.
 3. До інформації поданої в аккаунті застрахованого і еПлатника, про які йдеться в Законі про систему соціального страхування, отриманих Клієнтом за посередництвом порталу ПУЕ ЗУС, застосовується положення про охорону даних особових, в тому розпорядження Європарламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. в справі охорони фізичних осіб в зв’язку з переробкою даних особових і в справі вільної передачі таких даних і директива 95/46/ВЕ (загальне розпорядження про охорону даних) (Зак.в. ЄС Л 2016 №119, стр.1) і Закон від 10 травня 2018 р. про охорону даних особових.

§ 12 Процедура складання скарг

Do góry

 1. Скарги в справі Послуг можуть складатися по причині:
 1. Невиконання Послуги;
 2. Невідповідного виконання Послуги.
 1. Скарга складається в письмовому вигляді:
 1. Як лист заадресований до вибраного закладу ЗУС (перелік таких закладів знайдете тут https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe);
 2. Як електронний лист на адресу cot@zus.pl.
 1. Скарга має складатися з:
 1. імені, прізвища і підпису особи, яка складає скаргу і логін ПУЕ ЗУС;
 2. причини і обставини які обґрунтовують скаргу
 1. Підпис на скарзі складений в такий спосіб, про який йдеться в п.2 ч.2 може мати вигляд імені і прізвища написаного на скарзі (звичайний електронний підпис) або може бути особистим підписом, перевіреним підписом чи кваліфікованим електронним підписом.
 2. Скарги будуть розглядатися по черзі, але не довше 30 днів. В обгрунтованих випадках ЗУС може продовжити термін розгляду скарги на додатковий час потрібний для розгляду такої скарги, однак не довший ніж 30 днів, про що особа яка складає скаргу буде поінформована.

§ 13 Авторські і споріднені права

Do góry

 1. Портал ПУЕ ЗУС як комп’ютерне програмне забезпечення підлягає охороні на підставі положень Закону від 04 лютого 1994 р. про авторські і споріднені права (Зак.в. від 20 р. поз. 1231 і 2245; з 2021 р. поз. 1062)
 2. Збір індивідуальних даних , поширених в рамках Порталу ПУЕ ЗУС становить базу даних згідно з положеннями Закону від 27 липня 2001р. про охорону баз даних і підлягає охороні з положень закону.
 3. На порталі ПУЕ ЗУС нема інших пропозицій послуг ніж послуги ЗУС.

§ 14 Розірвання договору

Do góry

 1.  Клієнт в кожний момент може скласти заяву про закриття інформаційного профілю, що є рівнозначним з розірванням договору про надання Послуг.
 2. Положення ч.1 не може застосовуватися до клієнтів, які на підставі чинного законодавства зобов’язані до утримування профілю ПУЕ ЗУС.
 3. Договір про надання Послуг розриває ЗУС у випадках порушення чи обґрунтованої підозри порушення Клієнтом права чи Регламенту.
 4. Розірвання договору про надання Послуг може спричинити видалення всіх введених Клієнтом даних з телеінформаційної системи ЗУС, за винятком випадків коли:
 1. Положення законодавства становлять інакше;
 2. Видалення всіх введених Клієнтом даних з телеінформаційної системи ЗУС неможливе з погляду виду Послуг.

§ 15 Кінцеві положення

Do góry

 1. Регламент діє від 26.03.2022 р.
 2. Регламент поширений безкоштовно у формі, яка дозволяє його скачати, зберегти і видрукувати.
 3. В неврегульованих питаннях застосовуються положення чинного законодавства.
 4. Регламент може бути зміненим.
 5. У випадках зміни змісту Регламента, зареєстрований Клієнтбуде про це поінформований під час аутентифікації доступу до акаунта Клієнта.

Клієнт підтверджує ознайомлення зі зміненим змістом Регламента.

 1. У випадку ліквідації порталу ПУЕ ЗУС усі дані Клієнтів -після попереднього поінформування – будуть на завжди видалені з системи ЗУС, за винятком даних КСІ ЗУС.
 2. Для оцінювання прав і обов’язків Клієнта чи Клієнтів виникаючих зі Регламенту відповідне є польське право.