Obsługa ubezpieczonego

Celem kreatora jest wsparcie użytkownika podczas tworzenia dokumentów dotyczących zgłoszenia ubezpieczonego, zmiany/korekty takich danych: dane identyfikacyjne, ewidencyjne, adresowe, dane dotyczące tytułów i rodzajów ubezpieczeń. Kreator wspomaga również proces wyrejestrowania ubezpieczonego, a także wprowadzenie korekty w danych dotyczących wyrejestrowania. Kreator wspomaga także tworzenie raportu informacyjnego za ubezpieczonego, a także wprowadzenie korekty w danych dotyczących raportu informacyjnego za ubezpieczonego.


Aby uruchomić kreator obsługi ubezpieczonego należy:

1. Wybrać z menu pozycję Obsługa ubezpieczonego dostępną pod zakładką Kreatory. Pojawi się ekran powitalny kreatora, w którym prezentowane są aktualne dane płatnika z kartoteki.

 

EPL_kreator_ubezp_0

 

2. Nacisnąć przycisk "Dalej".
3. W kolejnym kroku wskazać cel obsługi i nacisnąć przycisk "Dalej".

 

EPL_kreator_ubezp

 

W zależności od wskazanego celu kreator obsługi płatnika przechodzi do jednego z trybów:

Zgłoszenie ubezpieczonego;
Zmiana danych ubezpieczonego;
Korekta danych ubezpieczonego;
Wyrejestrowanie ubezpieczonego;
Korekta wyrejestrowania ubezpieczonego.
Raport informacyjny za ubezpieczonego.
Korekta raportu informacyjnego za ubezpieczonego.

 

warning Jeżeli wybrano Raport informacyjny za ubezpieczonego a płatnik nie złożył oświadczenia ZUS OSW lub odwołał oświadczenie, pojawia się komunikat „Przed złożeniem ZUS RIA wymagane jest zgłoszenie ZUS OSW”. Po potwierdzeniu, użytkownik może kontynuować pracę z kreatorem.