Panel Lekarza

W panelu lekarz dla asystenta medycznego znajdują się informacje i funkcjonalności dotyczące użytkownika posiadającego aktywną rolę lekarza, związane głównie z procesem wystawiania zaświadczeń lekarskich.

 

Uwaga: Używane w systemie pojęcie "Anulowanie zaświadczenia" zgodnie z treścią ustawy należy rozumieć jako stwierdzenie nieważności zaświadczenia lekarskiego.


Funkcjonalności dostępne z panelu lekarza dla asystenta medycznego to:

Mobilna wersja panelu lekarza - panel lekarza dostosowany do urządzeń mobilnych,
Wystawienie zaświadczenia ZUS ZLA - wystawienie, podpisanie i wysłanie nowego zaświadczenia lekarskiego,
Wystawienie zaświadczenia ZUS ZLA przy użyciu poprzedniej wersji kreatora - funkcja dostępna opcjonalnie w zależności od ustawień systemowych,
Formularze ZUS ZLA - elektronizacja druków formularzy dla trybu alternatywnego,
Przegląd zaświadczeń lekarskich - przegląd zaświadczeń lekarskich wystawionych przez danego lekarza,
Certyfikat z ZUS - przeglądanie i zarządzanie certyfikatami niekwalifikowanymi wygenerowanymi przez ZUS dla asystenta medycznego,
Zmień miejsce - zmiana miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych wykorzystywanego przy wystawianiu zaświadczeń lekarskich.
Zmień lekarza - zmiana lekarza, w imieniu którego asystent medyczny wystawia zaświadczenia lekarskie.
Autoryzacja usługi biznesowej - sposoby autoryzacji usługi biznesowej

 

KLEpanel_lekarza_asystent

d