Panel świadczeniobiorcy

Panel świadczeniobiorcy zawiera informacje dotyczące przyznanych świadczeń.


 

W zakresie panelu świadczeniobiorcy dostępne są funkcjonalności:

emerytury i renty - zawiera informacje dotyczące przyznanych emerytur i rent,
zasiłki - obejmuje informacje dotyczące wysokości pobieranych zasiłków,
zgłoszeni członkowie rodziny - umożliwia przegląd danych członków rodziny świadczeniobiorcy,
zaświadczenia lekarskie - obejmuje informacje dotyczące wystawionych zaświadczeń lekarskich,
Raporty informacyjne - umożliwia przeglądanie danych z raportów informacyjnych ZUS RIA,
moje dane - zawiera przegląd danych identyfikacyjnych i adresowych wybranego świadczeniobiorcy.
moje dane - potwierdzenia

 

 

Kswpanel_swiadczeniobiorcy