Dokumenty robocze

 

Okno dokumenty robocze zawiera listę dokumentów przygotowanych do wysłania do ZUS mających status "roboczy". Na oknie tym mamy możliwość importu, eksportu, przeglądania szczegółów dokumentu jak również usuwania dokumentu z listy. Wszystkie dokumenty przygotowywane do ZUS zapisywane są w dokumentach roboczych.


warning Dokumenty robocze są udostępnione w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

 

W celu przeglądania listy dokumentów roboczych należy:

1. W oknie głównym rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości Korespondencja z ZUS" i wybrać pozycję "Dokumenty robocze". Pojawi się poniższe okno:

 

 

OBW_dokumenty_robocze

Użytkownik może wykonać na oknie następujące operacje:

wyświetlić szczegóły dokumentu roboczego,
utworzyć nowy dokument,
zaimportować dokument,
wyeksportować dokument,
zaimportować masowo dokumenty Z-3, Z-3a, Z-3b - tylko na panelu Ogólny i panelu Płatnik,
podpisać i wysłać wybrane dokumenty - tylko Z-3, Z-3a, Z-3b, które mają status weryfikacji „OK” na panelu Ogólny i panelu Płatnik.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

 

Multiselekcja

W menu jest również dostępna opcja multiselekcji. Oznacza to, że można zaznaczyć na liście więcej niż jeden element i dla wybranej w ten sposób grupy elementów przeprowadzić jeden rodzaj akcji. W tym celu należy w kolumnie "Wybór" oznaczyć checkboxy przy dokumentach, które chcemy modyfikować. Po dokonaniu wyboru należy wybrać odpowiedni przycisk. W ten sposób można przenieść do archiwum kilka elementów na raz.

 

warning W przypadku gdy użytkownik ma w danym okresie przypisane upoważnienia do mocodawcy, to na dokumentach roboczych w prawym górnym rogu pojawi się możliwość zmiany kontekstu. Po zmianie kontekstu, na liście dokumentów roboczych pojawiają się dokumenty danego mocodawcy. W przypadku gdy użytkownik posiada uprawnienia do korespondencji jedynie do niektórych dokumentów, to na liście będą widoczne jedynie te do których ma przypisane upoważnienie.