Ścieżka nawigacji

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

Prezes sprawuje nadzór nad Pionem Zarządzania Strategicznego oraz nadzoruje wchodzące w jego skład:

 •  
 • Gabinet Prezesa;
 • Biuro Rady Nadzorczej;
 • Departament Audytu;
 • Departament Kontroli Wewnętrznej;
 • Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych;
 • Departament Strategii i Kontrolingu;
 • Departament Współpracy Międzynarodowej;
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

oraz bezpośredni nadzór nad:

 • służbą bhp i ppoż. w Centrali, funkcjonującą jako Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
 • Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Inspektora Ochrony Danych.

Zobacz też: poczet prezesów ZUS (przekierowanie na www.zus.pl).

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - 31.07.2023 r., godz. 15:45

Udostępnił: Anna Borowska - DRK - 27.02.2024 r., godz. 00:00