Panel Lekarza

W panelu lekarza znajdują się informacje i funkcjonalności dotyczące użytkownika posiadającego aktywną rolę lekarza, związane głównie z procesem wystawiania zaświadczeń lekarskich.

 

Uwaga: Używane w systemie pojęcie "Anulowanie zaświadczenia" zgodnie z treścią ustawy należy rozumieć jako stwierdzenie nieważności zaświadczenia lekarskiego.


Funkcjonalności dostępne z panelu lekarza to:

Mobilna wersja panelu lekarza - panel lekarza dostosowany do urządzeń mobilnych,
Wystawienie zaświadczenia ZUS ZLA - wystawienie, podpisanie i wysłanie nowego zaświadczenia lekarskiego,
Wystawienie zaświadczenia ZUS ZLA przy użyciu poprzedniej wersji kreatora - funkcja dostępna opcjonalnie w zależności od ustawień systemowych,
Formularze ZUS ZLA - drukowanie, przeglądanie, elektronizacja i unieważnianie druków formularzy dla trybu alternatywnego,
Przegląd zaświadczeń lekarskich - przegląd zaświadczeń lekarskich wystawionych przez danego lekarza,
Dokumenty ZUS ZLA do wysłania - przegląd gotowych do wysłania dokumentów powstałych w trybie alternatywnym i dokumentów, których nie udało się wysłać,
Dokumenty wysłane - przegląd dokumentów ZLA, AZLA i UZLA wysłanych do ZUS,
Zaświadczenia lekarskie pacjenta - przegląd zaświadczeń lekarskich wystawionych pacjentowi przez różnych lekarzy,
Wnioski o rehabilitację leczniczą pacjenta - przegląd wniosków o rehabilitację leczniczą PR-4 wystawionych pacjentowi przez różnych lekarzy,
Certyfikat z ZUS - przegląd certyfikatów ZUS wystawionych dla lekarza,
Moje dane - przeglądanie i aktualizacja danych lekarza oraz porównywanie ich z bazą CRU,
Zarządzanie uprawnieniami asystentów medycznych – przeglądanie i aktualizacja uprawnień asystentów medycznych do wystawiania ZUS ZLA,
Zmień miejsce - zmiana miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych wykorzystywanego przy wystawianiu zaświadczeń lekarskich.
Autoryzacja usługi biznesowej - sposoby autoryzacji usługi biznesowej

 

KLEpanel_lekarza