Kreatory

Kreatorem nazywa się program, którego zadaniem jest ułatwienie korzystania z głównego programu.

Szczególną cechą kreatora jest jego charakterystyczny wygląd i sposób działania - prezentuje on kolejne okna z pytaniami lub polami do uzupełnienia, pomiędzy którymi użytkownik przemieszcza się, używając przycisków "Dalej" i "Wstecz". Naciskając przycisk "Anuluj" można w każdej chwili zrezygnować z pracy kreatora.


W aplikacji dostępne są następujące kreatory:

Obsługa rozliczenia;
Obsługa ubezpieczonego;
Obsługa płatnika;
Obsługa członka rodziny;
Informacje dla osoby ubezpieczonej;
Obsługa ZUS IWA;
Obsługa dokumentów płatniczych;
Zgłoszenie ZUS ZSWA;

 

Kreatory dostępne są z menu pod zakładką Kreatory/Podstawowe funkcje płatnika.

 

EPL_Kreatory

 

Efektem końcowym przejścia kreatora jest powstanie odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych (Lista wygenerowanych dokumentów).