Breadcrumb

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie kradzieży, zagubienia i zaginięcia druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

seriaNumery
oddo

AA

3796376  3796400

BG

7558770  7558775 

BH

7254301 7254350

BI

0058801 0058825 

BI

0058946  0058950

BI

2826064 2826150

BI

4730026

 4730050

BI

7873001

 7873025

BI

8250438

 8250450

BI

8880951

 8881050

BI

8881055

 8881175

BI

9468401

 9468425