Breadcrumb

MAXIMILIAN FUCHS biogram

MAXIMILIAN FUCHS biogram

MAXIMILIAN FUCHS

Profesor doktor. Do momentu przejścia na emeryturę wykładowca prawa cywilnego, niemieckiego i europejskiego prawa pracy i prawa socjalnego na Katolickim Uniwersytecie Eichstätt-Ingolstadt. Od 2014 r. był wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, gdzie obecnie pełni funkcję profesora wizytującego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest redaktorem Komentarza do europejskiego prawa socjalnego i wraz z profesorem Robem Cornelissen współredaktorem Komentarza do ustawy o ubezpieczeniach społecznych w Unii Europejskiej. Jest współredaktorem „ZESAR” (magazyn europejskiego prawa socjalnego i pracy). Był ekspertem analitykiem w treSS, a od 2014 r. jest ekspertem analitykiem w sieci będącej jej następczynią, FreSsco Komisji Europejskiej. Od 2006 r. jest członkiem Rady Instytutu Pracy i Stosunków Przemysłowych na Uniwersytecie w Trewirze.

25 kwietnia 2017 wtorek
11.25−12.10

Jak zapewnić adekwatne świadczenia emerytalne pracownikom migrującym? Rola koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

MAXIMILIAN FUCHS fota

 

zdjęcie