Breadcrumb

Biogram B. Kaczmarek Kraków 2019

Biogram B. Kaczmarek Kraków 2019

BOŻYDAR KACZMAREK

Prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek (ur. 1946) był pracownikiem UMCS od 1973 do 2010 roku a w okresie od 2008 do 2010 roku Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie jest profesorem psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie i kierownikiem Pracowni Psychologii Społecznej i Neuropsychologii. Od przeszło 40 lat zajmuje się związkami między mózgiem, językiem, myśleniem i zachowaniem, procesem sprawnego komunikowania się oraz neuropsychologicznymi aspektami podejmowania decyzji.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych oraz założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Neurolingwistyczne i członkiem Rady Nadzorczej Psychological Consultants w USA. Prowadził wykłady i seminaria w wielu instytucjach naukowych w kraju i zagranicą, między innymi w Australii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Portugalii i RFN. Jest autorem ponad stu prac naukowych w tym czterdziestu zagranicznych. Ważniejsze książki jego autorstwa to: Płaty czołowe a język i zachowanie człowieka (1986), Mózgowe mechanizmy mowy (1995), Mózg, język, zachowanie (1998), Misterne gry w komunikację (2009) oraz Cudowne krosna umysłu (2012).

Lubi podróże, jazz i muzykę klasyczną.

 4 kwietnia 2019 czwartek
11.15−12.45

prelegent:

ŚWIADOMOŚĆ RYZYKA W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

* Jak badać świadomość ryzyka w ubezpieczeniach społecznych? Potrzeba interdyscyplinarnego podejścia.

* Jak skutecznie upowszechniać wiedzę o ubezpieczeniach społecznych?

Bożydar Kaczmarek

 

zdjęcie