Najpopularniejsze wzory formularzy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydruikowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnieania. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ERU

Oświadczenie ERU

Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej

ERSU

Wniosek ERSU

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

ZUS ZZP

Zgłoszenie ZUS ZZP

Zgłoszenie zapytania płatnika

ERP-9

Oświadczenie ERP-9

Oświadczenie o braku dokumentów
Aktualizacja formularza: 5 listopada 2018 r.

ERP-15

Oświadczenie ERP-15

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
Aktualizacja formularza: 5 listopada 2018 r.