Breadcrumb

Kampania prewencyjno-kontrolna „Budowa. Stop wypadkom!”

Kampania prewencyjno-kontrolna „Budowa. Stop wypadkom!”

„Szanuj życie, siebie nie odbudujesz” to hasło 3-letniej kampanii prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy.

grafika kampanii PIP - budowa stop wypadkom, mężczyzna ubrany w żółty strój z kaskiem, w tle rozbite szkło

Kontrole budów potwierdzają wiele nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa wykonywanych tam prac. Według analiz Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku 26 procent ogółu poszkodowanych w wypadkach przy pracy stanowiły osoby pracujące w budownictwie. Natomiast wśród poszkodowanych śmiertelnie, osoby zatrudnione w tej branży stanowiły ponad 42 procent.

Jakie są cele kampanii

Działania Państwowej Inspekcji Pracy w ramach kampanii „Budowa. Stop wypadkom!” mają na celu:

 • zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, a zwłaszcza zagrożeń związanych z pracą na wysokości, w wykopach, przy obsłudze maszyn budowlanych,
 • popularyzacja i podnoszenie wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ochrony zbiorowej używane przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace w wykopach),
 • promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie.

Kto jest odbiorcą kampanii

Informacje na temat stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem trafią do wszystkich osób, które odpowiadają za bezpieczną pracę na budowach.

Kampania skierowana jest do:

 • pracodawców, którzy zatrudniają osoby do pracy na placach budowy,
 • pracowników budowlanych,
 • przedstawicieli służby bhp.

W ramach kampanii odbędą się kontrole obejmujące zagadnienia bhp. Ich celem jest likwidacja bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących oraz innych nieprawidłowości, które powodują wypadki przy pracy. Kontrole obejmą również prawną ochronę pracy i legalność zatrudnienia, a na wybranych budowach PIP przeprowadzi nadzór nad warunkami pracy.

Z czego można skorzystać

W ramach projektu zainteresowane osoby mogą skorzystać:

Materiały informacyjne zawierają treści na temat:

 • bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,
 • prac na wysokości,
 • prac w wykopach,
 • transportu mechanicznego i ręcznego na placu budowy,
 • obowiązków kierownika budowy.

Państwowa Inspekcja Pracy udostępnia również materiał pomocniczy dla małych zakładów budowlanych - listę kontrolną z komentarzem (plik pdf 6,2mb).

Organizator

logo PIP

Partner

logo ZUS