Breadcrumb

Zmiany na PUE od 26 czerwca 2021 r.

Zmiany na PUE od 26 czerwca 2021 r.

Dla Płatnika i ubezpieczonego wprowadziliśmy zmiany w zakładce kwarantanna, izolacja domowa:

  1. dla płatnika i ubezpieczonego w tabeli prezentującej wpisy o okresach kwarantanny, izolacji domowej dodaliśmy kolumnę „data ostatniej aktualizacji”

Obraz przedstawia widok okna z PUE ZUS z datą ostatniej aktualizacji informacji o kwarantannie lub izolacji

  1. dla płatnika i ubezpieczonego dodaliśmy możliwość ustawienia subskrypcji o pojawieniu się nowego zdarzenia dotyczącego kwarantanny lub izolacji domowej

Obraz przedstawia okno z PUE ZUS z możliwością subskrybcji zdarzeń

  1. dla płatnika dodaliśmy możliwość tworzenia cyklicznych raportów dotyczących kwarantanny, izolacji domowej

Obraz przedstawia okno z PUE ZUS dot. możliwości tworzenia raportów

Szczegóły dotyczące konfiguracji raportów znajdują się w Instrukcji jak sprawdzić na PUE ZUS informację o kwarantannie lub izolacji (plik pdf, 1 MB)