Breadcrumb

Praca w jednym państwie członkowskim i działalność na własny rachunek w innym państwie członkowskim

Praca w jednym państwie członkowskim i działalność na własny rachunek w innym państwie członkowskim

Jeśli pracujesz w jednym państwie członkowskim, a działalność prowadzisz w drugim, to będziesz ubezpieczony w tym państwie, w którym pracujesz.

WAŻNE: Zasady, według których ustala się ubezpieczenie w przypadku prowadzenia działalności i wykonywania pracy u kilku pracodawców, w dwóch lub w kilku państwach członkowskich, znajdziesz w artykule: Wykonywanie pracy w dwóch lub w kilku państwach członkowskich.

Ustalanie, w którym państwie będzie ubezpieczona osoba, która jest aktywna zawodowo w dwóch lub w kilku państwach członkowskich.

Jeśli pracujesz i prowadzisz działalność w przynajmniej dwóch państwach członkowskich, to poinformuj o tym instytucję ubezpieczeniową państwa, w którym mieszkasz.

Instytucja ta ustali, w którym państwie będziesz ubezpieczony i poinformuje o tym instytucje państw członkowskich, w których pracujesz lub prowadzisz działalność. Jeśli żadna z tych instytucji nie zgłosi wątpliwości ani sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy, ustalenie to  stanie się ostateczne.

Przykład:

Pani Matylda mieszka w Polsce i prowadzi działalność w Polsce, a jednocześnie pracuje w Niemczech jako pracownik w firmie, która ma tam swoją siedzibę. Ponieważ pani Matylda mieszka w Polsce, powinna poinformować oddział ZUS o swojej sytuacji. Nasza placówka ustali, w którym państwie pani Matylda będzie ubezpieczona.

W tym przypadku pani Matylda będzie ubezpieczona w Niemczech, ponieważ to tam wykonuje pracę najemną. Instytucja niemiecka będzie zatem właściwa do ewentualnego potwierdzenia zaświadczenia A1.
 
WAŻNE: Przy ustalaniu państwa, w którym będziesz ubezpieczony, nie bierzemy pod uwagę pracy marginalnej.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułów:

  1. Prowadzenie działalności gospodarczej w kilku państwach członkowskich
  2. Wykonywanie pracy w dwóch lub w kilku państwach członkowskich

Podstawa prawna

Art. 13 ust. 3 (oraz art. 13 ust. 1) rozporządzenia 883/2004
Art. 16 rozporządzenia 987/2009