Breadcrumb

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby, która ma interes prawny w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym
  i kwestionuje działania podejmowane w toku administracyjnego postępowania
  egzekucyjnego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Podanie, w którym podajesz informacje wskazane w trzech szczegółowych kartach usług zatytułowanych:
   • Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne/ zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego
   • Rozpatrzenie zarzutów w sprawie prowadzonej egzekucji
   • Wniesienie sprzeciwu w prowadzonej egzekucji.
  • Dokumenty, jeśli uzasadniają Twoje żądanie.
  • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli podanie składa Twój pełnomocnik.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Informacje o terminach wskazaliśmy w szczegółowych kartach usług.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Podanie możesz:

  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • wysłać pocztą na adres dyrektora oddziału ZUS, który prowadzi postępowanie egzekucyjne
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.


   

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie
  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są okoliczności, które uzasadniają
  Twoje żądania.
  Jeśli mamy za mało danych, prosimy Cię o dodatkowe wyjaśnienia albo dokumenty.
  Możemy uwzględnić bądź oddalić Twoje żądanie.
  Wysyłamy do Ciebie nasze postanowienie albo informację o sposobie, w jaki
  rozpatrzyliśmy Twoją sprawę – jeśli postanowienie nie jest konieczne.
   

  Termin rozpatrzenia
  Rozpatrzymy Twoje podanie w miarę możliwości jak najszybciej. Zwykle zajmuje
  nam to miesiąc od dnia, w którym je złożyłeś. Jeśli Twoja sprawa jest szczególnie
  skomplikowana, czas ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy. Do czasu, jaki mamy
  na odpowiedź, nie wliczamy okresów, w których postępowanie jest zawieszone, oraz
  okresów opóźnień, które wynikają z przyczyn od nas niezależnych.

  Jeśli nie uda nam się załatwić Twojej sprawy w ciągu dwóch miesięcy, zawiadomimy Cię
  o tym. Poinformujemy Cię jednocześnie, dlaczego nie byliśmy w stanie dotrzymać tego
  terminu i wskażemy Ci nowy termin.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz zakwestionować sposób, w jaki rozpatrzymy Twoją sprawę.
  Złóż zażalenie do tej naszej placówki, która rozpatrywała Twoją sprawę.
  Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz nasze postanowienie.
  Nie pobieramy opłat za postępowanie odwoławcze.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00

  Więcej informacji znajdziesz na www.zus.pl.
   

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym