Breadcrumb

Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny

Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny

Komu przysługuje dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny

Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i jesteś kombatantem lub ofiarą represji, to przysługuje Ci dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny. Jeśli jesteś wdową lub wdowcem po tych osobach, to przysługuje Ci dodatek kompensacyjny.

Jak otrzymać dodatki

Złóż wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego i dodatku kompensacyjnego.
Do wniosku dołącz zaświadczenie potwierdzające Twoje uprawnienia kombatanckie wydane przez:

  • szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprzed 18 maja 2014 r.,
  • ministra pracy i polityki socjalnej od 24 stycznia 1991 r. do 1 sierpnia 1991 r.

Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i jesteś wdową lub wdowcem po osobie, która była kombatantem lub była uprawniona do otrzymania dodatku złóż wniosek o dodatek kompensacyjny. Do wniosku dołącz zaświadczenie Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które potwierdzaj Twoje uprawnienia jako członka rodziny. 

Ważne! Jeśli masz prawo do więcej niż jednej emerytury lub renty, to możemy przyznać Ci wyłącznie jeden dodatek kombatancki i jeden dodatek kompensacyjny.

Dowiedz się więcej w karcie usługi dodatku kombatanckiego i dodatku kompensacyjnego.

Jaka jest wysokość dodatków

Kwoty dodatku kombatanckiego oraz dodatku kompensacyjnego podwyższamy co roku przy waloryzacji świadczeń. Dodatek kompensacyjny wynosi 15% dodatku kombatanckiego.
Sprawdź aktualne wysokości dodatków.

Podstawa prawna

  • Art. 15 (dodatek kombatancki) i art. 20 ust. 2  pkt 2 i ust. 3 (dodatek kompensacyjny) ustawy z  dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i rent przyznawanych w drodze wyjątku (Dz. U. poz. 997)