Breadcrumb

Program konferencji

Program konferencji

logo konferencji

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. KEN 7-8 marca 2018 r., Kraków

7 marca 2018 r. (środa)

REJESTRACJA 9.00 – 10.00

Blok I - Nowoczesne podejście i nowe technologie w upowszechnianiu wiedzy

Otwarcie konferencji 10.00 – 10.30

 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska (prezes ZUS)
 • Grzegorz Lipiec (Członek Zarządu Województwa Małopolskiego)
 • Roksana Tołwińska (zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji,  Ministerstwo Edukacji Narodowej)
 • dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr Marcin Kopeć (Oddział ZUS w Krakowie)

SESJA REFERATÓW

 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska (Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

Ubezpieczenia społeczne – dlaczego są ważne?

godz. 10.30 - 10.50

 • dr Robert Marczak (ZUS)

Przegląd badań dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec ubezpieczeń społecznych

godz. 10.50 – 11.10

 • Waldemar Zbytek (wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Związek Banków Polskich)

Wykłady w ramach programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” – czyli nowe podejście w przekazywaniu wiedzy. Jak przygotować zajęcia, aby odpowiadały potrzebom klienta?

godz. 11.10 – 11.30

PRZERWA KAWOWA 11.30 – 12.00

SESJA DYSKUSYJNA „Edukacja zgodna z duchem czasów” 12.00 – 14.00

MODERATOR: Krzysztof Rzyman (Radio Kampus)

Zagadnienia:

 1. Wykorzystanie nowych technologii w komunikacji i w edukacji na przykładzie innych instytucji i innych dziedzin
 2. Nowoczesne technologie a edukacja – szanse i zagrożenia
 3. Upowszechnianie wiedzy w czasach social media („infoparaliż”, „factchecking”)
 4. Nowoczesne podejście do nauczania, czyli jakie. Przykłady z praktyki

Uczestnicy:

 • Paweł Jaroszek (członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
 • Magdalena Swoboda-Młynarczyk (Ministerstwo Finansów)
 • dr Dariusz Danilewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „Think”)
 • Dariusz Styrna (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
 • dr Tomasz Lasocki (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Krzysztof Hagemejer (profesor Hochschule Bonn-Rhein-Sigg, Collegium Civitas)
 • Adrian Gamoń (Social Frame)

PRZERWA OBIADOWA 14.00 – 15.00

Blok II Ubezpieczenia społeczne w edukacji szkolnej i akademickiej

SESJA REFERATÓW

 • dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Ubezpieczenia społeczne w edukacji szkolnej w świetle nowej podstawy programowej. Baza dydaktyczna, podręczniki i inne pomoce dydaktyczne wykorzystane w procesie edukacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych

godz. 15.00 – 15.20

 • dr Marek Benio (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr Justyna Czerniak-Swędzioł (Uniwersytet Jagielloński); dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Ubezpieczenia społeczne w szkolnictwie wyższym, kształcenie dotyczące ubezpieczeń społecznych na studiach prawniczych, ekonomicznych, administracyjnych, humanistycznych etc.

godz. 15.20 – 15.50

 • dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); Małgorzata Dutka-Mucha (przedstawiciel Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

Czy nauczyciele wiedzą jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych? Metody dydaktyczne stosowane w nauczniu o ubezpieczeniach społecznych:

 • jakie metody stosujemy podczas pracy z uczniem, a jakie warto by było zastosować – ocena metodologa,
 • dotychczasowa współpraca z metodologami – ocena efektów.

godz. 15.50 – 16.20

 • dr hab. Maria Płonka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); prof. Wanda Sułkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Strategie ekonomiczne społeczeństwa a postawy wobec ubezpieczeń społecznych

godz. 16.20 – 16.40

 • ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak (Uniwersytet Papieski im. JP II w Krakowie)

Etyka w kontekście ubezpieczeń społecznych

godz. 16.40 – 17.00

DYSKUSJA 17.00 – 17.15

PRZERWA KAWOWA 17.15 – 17.45

Blok III Edukacja przyszłości

SESJA DYSKUSYJNA "Jaka będzie edukacja przyszłości?" 17.45 – 19.45

MODERATOR Patryk Kuniszewicz (Polskie Radio)

Zagadnienia:

 1. Gry komputerowe
 2. Aplikacje na smartfony
 3. Technologia VR i AR
 4. Infobrokering

Uczestnicy:

 • dr inż. Grzegorz Zwoliński (Politechnika Łódzka)
 • Anna Pieczka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Justyna Janicka (1000 realities – wykorzystanie VR/AR w edukacji, szkoleniach etc.)
 • dr Marcin Czub (Uniwersytet Wrocławski)
 • Paweł Uszyński (Folia Soundstudio, reżyser audio)

8 marca 2018 r. (czwartek)

Blok IV Warsztaty 9.30 – 11.30

Jak powinna wyglądać edukacja o ubezpieczeniach społecznych? (z udziałem uczniów, studentów, nauczycieli oraz ekspertów).
Cel: jakie są oczekiwania, możliwości oraz bariery w edukowaniu o ubezpieczeniach społecznych?

 • Edukacja szkolna

MODERATOR: I grupa - Monika Wąs (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), II grupa - Monika Pawłowska (ZUS)

Zagadnienia:

 1. Doświadczenie i perspektywy dalszej współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze środowiskiem nauczycieli.
 2. Pozaszkolne formy i metody edukacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych, znaczenie stron internetowych, wystaw, blogów, aplikacji, etc
 3. Możliwość omówienia tematu na zasadzie "case study". (Jak podejść do wydawców podręcznika? Jak to opisać? Na co zwrócono uwagę?)

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele, Kuratorium Oświaty, koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji (ZUS), inni uczestnicy

 • Edukacja akademicka

MODERATOR: dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zagadnienia:

 1. Doświadczenie i perspektywy dalszej współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze środowiskiem akademickim.
 2. Pozauniwersyteckie formy i metody edukacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych, znaczenie stron internetowych, wystaw, blogów, aplikacji, etc
 3. Możliwość omówienia tematu na zasadzie "case study". Jak podejść do wydawców podręcznika? Jak to opisać? Na co zwrócono uwagę?

Odbiorcy: studenci, wykładowcy akademiccy, koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji (ZUS), koordynatorzy programu NZB, inni uczestnicy

 • Upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych

MODERATOR: Barbara Owsiak (wicedyrektor w Gabinecie Prezesa ds. Edukacji i Komunikacji Społecznej)

Zagadnienia:

 1. Doświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w upowszechnianiu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.
 2. Nowe technologie w służbie edukacji ZUS o ubezpieczeniach społecznych.
 3. Możliwość omówienia tematu na zasadzie "case study".

Odbiorcy: pracownicy, przedsiębiorcy, uczniowie, studenci, koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji (ZUS), inni uczestnicy.

PRZERWA KAWOWA 11.30 – 12.00

Podsumowanie warsztatów godz. 12.00 – 12.50

 • dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); Barbara Owsiak (wicedyrektor w Gabinecie Prezesa ds. Edukacji i Komunikacji Społecznej)

Zamknięcie konferencji 12.50 – 13.00

 • dr Marcin Kopeć (dyrektor Oddziału ZUS w Krakowie)
 • dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

Konferencji towarzyszy wystawa pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości pt. „Rzeczpospolita ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce 1918-2018”.

Program konferencji do pobrania - plik pdf 1,1 mb.