Breadcrumb

Biogram Robert Marczak konferencja Kraków

Biogram Robert Marczak konferencja Kraków

ROBERT MARCZAK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 r. zatrudniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie pracuje na stanowisku sekretarza redakcji w czasopiśmie „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”. Autor licznych artykułów poświęconych zabezpieczeniu społecznemu, w tym ubezpieczeniom społecznym. Ostatnio koordynator i wykładowca cyklu zajęć o ubezpieczeniach społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Uniwersytecie Warszawskim. Dotychczasowe zainteresowania badawcze to m.in. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, wpływ ekonomii behawioralnej na ekonomię emerytalną oraz postawy obywateli wobec ubezpieczeń społecznych.

Robert Marczak fota Kraków

 

zdjęcie R. Marczak