Breadcrumb

Ogólnopolski Związek Zawodowy „ALTERNATYWA”

Ogólnopolski Związek Zawodowy „ALTERNATYWA”

Ogólnopolski Związek Zawodowy „ALTERNATYWA” jest organizacją międzyzakładową zrzeszoną w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, posiada uprawnienia zakładowej organizacji związkowej działającej w ZUS

Związek działa u 40 pracodawców w tym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczącą Związku jest Pani Barbara Skalska

Adres siedziby Związku:
ul. Zielonogórska 1A
67-100 Nowa Sól

Osoby z ramienia Związku wskazane do kontaktów w ZUS to: