Breadcrumb

Sankcje za niewykonywanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych

Sankcje za niewykonywanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych

Jako płatnik składek jesteś zobowiązany realizować określone obowiązki wynikające z przepisów prawa. Powinieneś zatem terminowo opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.
Jeśli nie będziesz wywiązywać się ze swoich obowiązków, to możemy zastosować wobec Ciebie sankcje oraz środki dyscyplinujące, wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj.:

oraz z innych regulacji ustawowych:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300)