Breadcrumb

Navigation Menu

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Legnicy

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Legnicy

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Legnicy w budynku nr 2, skrzydło „C” przy ul. Władysława Grabskiego 26.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem nr 2, skrzydło „C”, przy ul. Władysława Grabskiego 26 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą się dostać do budynku wejściem przy ul. Władysława Grabskiego 26. Przy wejściu znajduje się pochylnia.  

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do sali nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik stanowiska „Informacja ogólna”. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do sali obsługi klientów - do czasu wymiany drzwi na automatycznie otwierane.

Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

W Sali umieszczono dwie pętle indukcyjne. Stanowiska do obsługi osób niedosłyszących wyróżnia znak przekreślonego ucha z literą „T”. 
 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, przy wejściu do sali obsługi klientów. Jest wyraźnie oznaczona.

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Bolesławcu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Bolesławcu w budynku przy ul. Kwiatowej 2.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Kwiatowej 2 są wyznaczone cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od strony parkingu. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do sali otwierają się automatycznie.

  W Sali umieszczono pętlę indukcyjną. Stanowisko do obsługi osób niedosłyszących wyróżnia znak przekreślonego ucha z literą „T”. 

  Toaleta dla  osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Głogowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Głogowie w budynku przy ul. Gustawa Morcinka 14.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Gustawa Morcinka 14 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od strony parkingu. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  W Sali umieszczono dwie pętle indukcyjne. Stanowiska do obsługi osób niedosłyszących wyróżnia znak przekreślonego ucha z literą „T”. 

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na wprost wejścia do sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Jaworze

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Jaworze w budynku przy ul. Gagarina 5.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Gagarina 5 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku 

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Gagarina 5. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Wewnątrz budynku są schody. Skorzystaj z windy, która znajduje się wewnątrz budynku przy wejściu.  W pobliżu windy jest dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją  „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w uruchomieniu windy.Drzwi do sali obsługi klientów nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami do dostęp alternatywny do sali obsługi klientów. W sali nie ma barier budowlanych.

  W Sali umieszczono pętlę indukcyjną. Stanowisko do obsługi osób niedosłyszących wyróżnia znak przekreślonego ucha z literą „T”. 

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością          

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się za salą obsługi klientów, po lewej stronie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Lubinie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Lubinie w budynku przy ul. Drzymały 12.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Drzymały są wyznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku za pomocą platformy, która znajduje się w pobliżu schodów. Przy platformie jest umieszczony dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w obsłudze platformy. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na wysokim parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do sali są rozsuwane.

  W Sali umieszczono dwie pętle indukcyjne. Stanowiska do obsługi osób niedosłyszących wyróżnia znak przekreślonego ucha z literą „T”. 

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Złotoryi

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Złotoryi w budynku, przy ul. Basztowej 9.

   

  Miejsca parkingowe

  W pobliżu budynku ZUS, przy Pl. Niepodległości oraz na zapleczu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji  przy Pl. Reymonta, w strefie płatnego parkowania jest wyznaczonych pięć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.  Osoby z niepełnosprawnością są zwolnione z opłat za parkowanie na miejscach dla nich wyznaczonych.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budnku wejściem od Pl. Niepodległości. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc pracownika w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Drzwi  do sali nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomogą Ci pracownicy sali obsługi klientów oraz ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku.

  W Sali umieszczono pętlę indukcyjną. Stanowisko do obsługi osób niedosłyszących wyróżnia znak przekreślonego ucha z literą „T”. 

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Górze

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Górze w budynku przy ul. Wrocławskiej 54.

   

  Miejsca parkingowe

  Na ogrodzonym parkingu budynku ZUS, na dziedzińcu wewnętrznym, przy wejściu do budynku są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parking możesz wjechać drogą dojazdową do budynku ZUS od ul. Wrocławskiej.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od strony parkingu. Przy wejściu znajduje się winda. W obsłudze windy pomoże Ci pracownik ochrony.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku od strony parkingu otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku. Drzwi do otwierają się automatycznie. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  W Sali umieszczono pętlę indukcyjną. Stanowisko do obsługi osób niedosłyszących wyróżnia znak przekreślonego ucha z literą „T”. 

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, za salą obsługi klientów, na końcu korytarza.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Lwówku Śląskim

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Lwówku Śląskim w budynku przy ul. 10 Dywizji 6.

   

  Miejsca parkingowe

  W pobliżu budynku znajduje się parking dla klientów ZUS, na którym są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parking możesz wjechać od ul. 10 Dywizji.  

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. 10 Dywizji 6. Skorzystaj z transportera schodowego (schodołazu), który znajduje się przy wejściu do budynku. Przy furtce, na gzymsie po lewej stronie jest dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz  informacją „ POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w obsłudze transportera. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Pierwsze drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. W ich otwarciu pomoże Ci pracownik ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu modernizacji drzwi wejściowych.

  Natomiast drugie drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na prawo od wejścia do budynku.  Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do sali otwierają się automatycznie.

  W Sali umieszczono pętlę indukcyjną. Stanowisko do obsługi osób niedosłyszących wyróżnia znak przekreślonego ucha z literą „T”. 

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Polkowicach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Polkowicach w budynku przy ul. Górnej 4.

   

  Miejsca parkingowe

  W pobliżu budynku - w odległości około 30 metrów - na ogólnodostępnym parkingu przy ul. Słowiańskiej  są wyznaczone dwa miejsca dla osób z niepełnospawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Górnej 4. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

  Główne wejście do budynku oraz salę obsługi klientów oddziela przeszklony wiatrołap, który nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Podwójne drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  W Sali umieszczono pętlę indukcyjną. Stanowisko do obsługi osób niedosłyszących wyróżnia znak przekreślonego ucha z literą „T”. 

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.