Breadcrumb

ROLF NIKEL biogram

ROLF NIKEL biogram

ROLF NIKEL

Od kwietnia 2014 r. ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. Studia politologiczne, ekonomiczne, prawa międzynarodowego we Frankfurcie, Durham N.C. i Paryżu ukończył w 1979 r. dyplomem Institut d`Etudes Politiques de Paris („Sciences Po”). W 1980 r. rozpoczął przygotowanie do służby zagranicznej wyższego stopnia. W Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych przeszedł przez dawny referat ds. Związku Radzieckiego, był w Moskwie, Nairobi i Paryżu, zanim objął kierownictwo Referatu ds. Europy Wschodniej w Urzędzie Kanclerskim (1998–2001). Po udziale w Fellowship-Program Uniwersytetu Harvarda (2001/2002) kierował Wydziałem Politycznym w Ambasadzie w Waszyngtonie. Po powrocie w 2005 r. do Urzędu Kanclerza Federalnego był kierownikiem Grupy ds. ONZ i Zagadnień Globalnych, a od 2006 r. zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W latach 2011–2014 pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Rozbrojenia i Kontroli Zbrojeń.

24 kwietnia 2017 poniedziałek
19.30

Przyjęcie w rezydencji Ambasadora Niemiec w Polsce

ROLF NIKEL fota

 

zdjęcie