Breadcrumb

Współpraca ZUS z organizacjami o charakterze międzynarodowym i z zagranicznymi instytucjami zabezpieczenia społecznego

Współpraca ZUS z organizacjami o charakterze międzynarodowym i z zagranicznymi instytucjami zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest aktywny na arenie międzynarodowej od początku swego istnienia. W ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja tej aktywności, czego efektem było objęcie przez kierownictwo ZUS wysokich funkcji w ISSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego) - najstarszej i największej organizacji, zrzeszającej ponad 330 instytucji z prawie 160 krajów świata. Ta intensyfikacja nie jest przypadkowa - problemy ubezpieczeń społecznych stały się centralnymi kwestiami współczesnego świata.

 

nazwa organizacji logo
Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego
Europejska Platforma Zabezpieczenia Społecznego
Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników
Międzynarodowa Organizacja Pracy
Komisja Europejska
Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Bank Światowy
Rada Europy

 

Zagraniczne instytucje zabezpieczenia społecznego współpracujące z ZUS