Breadcrumb

SABINA KUBICIEL-LODZIŃSKA biogram

SABINA KUBICIEL-LODZIŃSKA biogram

SABINA KUBICIEL-LODZIŃSKA

Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2004 r.). Pracę doktorską obroniła na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2010 r.). Od 2007 r. jest pracownikiem Politechniki Opolskiej (na Wydziale Ekonomii i Zarządzania). Stypendystka Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.  Odbyła staże naukowe w Humboldt-Innovation GmbH w Berlinie oraz na Uniwersytecie w Mannheim. Jest członkiem Krajowej Sieci Migracyjnej.  Współpracuje z instytucjami samorządowymi, m.in. przy strategiach rozwoju regionalnego.

Realizowała projekty badawcze poświęcone tematyce migracyjnej. Prowadziła wiele projektów badawczych. W latach 2017-2018 kierowała badaniami Imigranci zarobkowi w sektorze usług opiekuńczych nad seniorami w Polsce (case study z woj. opolskiego). Wyzwania metodologiczne, który finansowany był z Narodowego Centrum Nauki. Obecnie realizuje badanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Przedsiębiorczość imigrantów, jako przewaga konkurencyjna województwa opolskiego.

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy i zachodzącymi na nim przemianami oraz z procesami migracji, w tym szczególnie imigracją do Polski. Jest autorką (i współautorką) czterech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.  

27 listopada 2018
10.50-11.10

Sytuacja ekonomiczna Ukraińców w Polsce

SABINA KUBICIEL-LODZIŃSKA fota

 

zdjęcie