Breadcrumb

Jakie masz obowiązki jako płatnik składek, gdy ubezpieczony znajdzie nieprawidłowości w „Informacji…”

Jakie masz obowiązki jako płatnik składek, gdy ubezpieczony znajdzie nieprawidłowości w „Informacji…”

Ubezpieczony poinformował Cię, że znalazł w „Informacji…” błędy dotyczące danych identyfikacyjnych, adresowych

Masz obowiązek przeanalizować dokumenty, które przekazałeś do ZUS, i poinformować ubezpieczonego o wyniku tej analizy. 

Gdy stwierdzisz, że w dokumentach rzeczywiście pojawiły się nieprawidłowości, powinieneś w ciągu 7 dni przekazać do ZUS dokumenty korygujące i/lub brakujące dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i/lub rozliczeniowe).

Ubezpieczony znalazł błędy dotyczące braku składki lub niewłaściwej wysokości składki

Ubezpieczony powinien zgłosić do Ciebie wniosek o sprostowanie danych w ZUS.  

W ciągu 60 dni od otrzymania takiego wniosku musisz odpowiedzieć ubezpieczonemu na piśmie, w jaki sposób rozpatrzyłeś jego wniosek. Jeśli w dokumentach rzeczywiście były błędy, musisz sporządzić i przekazać do nas odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe (brakujące lub korygujące). Masz na to 30 dni od przekazania ubezpieczonemu informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Ubezpieczony poinformował Cię, że znalazł nieprawidłowości w kwocie składek odprowadzonych do OFE albo zapisanych na subkoncie

Masz obowiązek przeanalizować wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Jeśli stwierdzisz nieprawidłowości, musisz wpłacić składki lub uzupełnić wpłaty niepełne. W przypadku błędów w dokumentach płatniczych powinieneś wyjaśnić je w instytucji obsługującej wpłaty lub w ZUS.

O nieprawidłowościach dowiedziałeś się w wyniku naszego postępowania wyjaśniającego

Masz obowiązek złożyć stosowne dokumenty korygujące lub brakujące w ciągu 30 dni od dnia, w którym:

  • otrzymałeś od nas zawiadomienie o nieprawidłowościach, 
  • uprawomocni się decyzja stwierdzająca nieprawidłowości – jeżeli poinformowaliśmy Cię o nich w decyzji, 
  • otrzymałeś protokół kontroli – jeżeli dowiedzieliśmy się o nich podczas kontroli.

Na jakiej podstawie ubezpieczony może zweryfikować „Informację…”

Ubezpieczony powinien dostać od Ciebie pisemną informację o danych, które wykazałeś na niego w imiennych raportach miesięcznych w danym roku (w podziale na miesiące). Możesz przekazać ją np. na formularzu Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej. Masz na to czas do 28 lutego następnego roku. Informacja powinna zawierać także:  

  • symbol oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, pod który podlega ubezpieczony,  
  • datę sporządzenia informacji,  
  • Twój podpis jako płatnika składek lub podpis osoby, którą upoważniłeś. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)