Breadcrumb

Navigation Menu

Oddział w Biłgoraju – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Oddział w Biłgoraju – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Gdzie przeprowadzane są badania lekarskie?

Badania lekarskie odbywają się w 2 lokalizacjach:

  • w siedzibie Oddziału ZUS w Biłgoraju, przy ul. Krzeszowskiej 62 a,
  • w siedzibie Inspektoratu ZUS w Chełmie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 8.

Sprawdź na skierowaniu na badanie, w której lokalizacji odbędzie się Twoje badanie.

1. Siedziba Oddziału w Biłgoraju

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów ZUS. Są na nim wyznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem:

  • głównym - bezpośrednio od parkingu (drzwi główne do budynku od strony parkingu otwierają się automatycznie, w wejściu dodatkowym drzwi otwierają się ręcznie);
  • dodatkowym - od strony ul. Krzeszowskiej 62 a, z poziomu chodnika (wejście dodatkowe zostało uruchomione tylko na czas epidemii koronawirusa).                                               

Przy wejściach znajdują się pochylnie dla wózków inwalidzkich.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze. Z wejścia głównego należy kierować się w stronę lewą, z wejścia dodatkowego w stronę prawą. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetów są otwierane przez lekarzy orzeczników.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się przy sali obsługi klienta na parterze. Dodatkowo także na wprost dodatkowego wejścia do budynku.

2. Siedziba Inspektoratu ZUS w Chełmie

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem Inspektoratu znajduje się parking dla klientów ZUS. Są na nim wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parking można wjechać od ul. Partyzantów.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą dostać się do budynku wejściem bezpośrednio od parkingu. Przy wejściu znajduje się pochylnia dla wózków inwalidzkich.

Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze. Z wejścia należy kierować się w prawą stronę. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do gabinetów są otwierane przez lekarzy orzeczników.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w pobliżu sali obsługi klientów, po prawej stronie od wejścia.