Breadcrumb

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego

Wysokość świadczenia wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje Ci w wysokości 100% podstawy wymiaru również, jeśli niezdolność do pracy wynika z  późniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku z wcześniej stwierdzonym wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Jeśli występują okoliczności uprawniające Cię do świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, a świadczenie przysługuje Ci z więcej niż jednego tytułu, to świadczenie rehabilitacyjne w tej wysokości przysługuje Ci z każdego z tych tytułów.