Breadcrumb

Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za poszczególne kwartały

Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za poszczególne kwartały

Wskaźniki waloryzacji składek za poszczególne kwartały

kwartał wskaźnik waloryzacji publikacja
za I kwartał 2007 r.112,73%M.P.z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za II kwartał 2007 r.101,20%M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za III kwartał 2007 r.100,00%M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za IV kwartał 2007 r.101,81%M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za I kwartał 2008 r.113,72%M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za II kwartał 2008 r.103,93%M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za III kwartał 2008 r.100,20%M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za IV kwartał 2008 r.100,60%M.P. z 2009 r. Nr 18, poz. 236
za I kwartał 2009 r.111,26%M.P. z 2009 r. Nr 37, poz. 575
za II kwartał 2009 r.101,80%M.P. z 2009 r. Nr 56, poz. 772
za III kwartał 2009 r.100,10%M.P. z 2009 r. Nr 80, poz. 996
za IV kwartał 2009 r.100,20%M.P. z 2010 r. Nr 15, poz. 159
za I kwartał 2010 r.108,83%M.P. z 2010 r. Nr 44, poz. 628
za II kwartał 2010 r.101,00%M.P. z 2010 r. Nr 66, poz. 848
za III kwartał 2010 r.100,00%M.P. z 2010 r. Nr 96, poz. 1130
za IV kwartał 2010 r.100,90%M.P. z 2011 r. Nr 23, poz. 256
za I kwartał 2011 r.109,67%M.P. z 2011 r. Nr 45, poz. 507
za II kwartał 2011 r.101,50%M.P. z 2011 r. Nr 84, poz. 880
za III kwartał 2011 r.100,00%M.P. z 2011 r. Nr 113, poz. 1148
za IV kwartał 2011 r.101,3%M.P. 2012.148
za I kwartał 2012 r.114,05%M.P.2012.396
za II kwartał 2012 r.101,3%M.P.2012.661
za III kwartał 2012 r.100%M.P.2012.933
za IV kwartał 2012 r.100,4%M.P.2013.167
za I kwartał 2013 r.114,60%M.P.2013.504
za II kwartał 2013 r.100,40%M.P.2013.773
za III kwartał 2013 r.100%M.P.2013.1020
za IV kwartał 2013 r.100%M.P.2014.218
za I kwartał 2014 r.112,02%M.P.2014.446
za II kwartał 2014 r.100%M.P.2014.826
za III kwartał 2014 r.100%M.P.2014.1153
za IV kwartał 2014 r.100%M.P.2015.284
za I kwartał 2015 r.112,30%M.P.2015.546
za II kwartał 2015 r.100,50%M.P.2015.825
za III kwartał 2015 r.100%M.P.2015.1269
za IV kwartał 2015 r.100%M.P.2016.224
za I kwartał 2016 r.112,16%M.P.2016.583
za II kwartał 2016 r.100,50%M.P.2016.905
za III kwartał 2016 r.100%M.P.2016.1185
za IV kwartał 2016 r.100,7%M.P.2017.269
za I kwartał 2017 r.113,02%M.P.2017.594
za II kwartał 2017 r.101,57%M.P.2017.859
za III kwartał 2017 r.100%M.P.2017.1145
za IV kwartał 2017 r.101,1%M.P.2018.318
za I kwartal 2018 r.112,41%M.P.2018.582
za II kwartał 2018 r.100,64%M.P.2018.913
za III kwartał 2018 r.100,00%M.P.2018.1221
za IV kwartał 2018 r.100,5%M.P.2019.257
za I kwartał 2019 r.111,84%M.P.2019.584
za II kwartał 2019 r.101,7%M.P.2019.861
za III kwartał 2019 r.100,30%M.P.2019.1177
za IV kwartał 2019 r.100,6%M.P.2020.303
za I kwartał 2020 r.112,68%M.P.2020.550
za II kwartał 2020 r.100,30%M.P.2020.853
za III kwartał 2020 r.100,10%M.P.2020.1171
za IV kwartał 2020 r.100,41%M.P.2021.273
za I kwartał 2021 r.112,64%M.P.2021.553
za II kwartał 2021 r.101,90%M.P.2021.836
za III kwartał 2021 r.101,00%M.P.2021.1155
za IV kwartał 2021 r.102,60%M.P.2022.323
za I kwartał 2022 r.114,10%M.P.2022.585
za II kwartał 2022 r.105,80%M.P.2022.900
za III kwartał 2022 r.103,10%M.P.2022.1192
za IV kwartał 2022 r.103,60%M.P.2023.259
za I kwartał 2023 r.113,83%M.P.2023.591
za II kwartał 2023 r.104,01%M.P.2023.1004
za III kwartał 2023 r.100,00%M.P.2023.1285