Breadcrumb

Navigation Menu

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w III Oddziale ZUS w Warszawie

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w III Oddziale ZUS w Warszawie

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Warszawie w budynku przy ul. Czerniakowskiej 16.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Czerniakowskiej 16 jest wyznaczonych pięć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym od ul. Czernikowskiej 16. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Drzwi na drodze od wejścia głównego do budynku do sali obsługi klientów otwierają się automatycznie. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do budynku.

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Piasecznie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Piasecznie w budynku przy ul. Puławskiej 34B.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed głównym wejściem do budynku przy ul. Puławskiej 34 B nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone od drugiej strony budynku. Do miejsc parkingowych możesz dojechać drogą wewnętrzną.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od drugiej strony budynku, drogą wewnętrzną. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W pobliżu drzwi znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie. 

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od głównego wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Pruszkowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Pruszkowie  w budynku przy ul. Ołówkowej 38.

   

  Miejsca parkingowe

  Na dziedzińcu wewnętrznym budynku przy ul. Ołówkowej 38 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z  niepełnosprawnością. Na dziedziniec możesz wjechać przez bramę od ul. Stalowej 27/29.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Ołówkowej 38, przez dziedziniec wewnętrzny. Przy wejściu znajduje się pochylnia. 

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny – do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi automatycznie otwierane.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku.  Dwuskrzydłowe przeszklone drzwi oddzielające salę od wejścia są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Sochaczewie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Sochaczewie w budynku przy ul. Reymonta 20.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się przy ul. 1 Maja oraz ul. Reymonta.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. 1 Maja. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek  z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny – do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi automatycznie otwierane.

   

  Wewnątrz budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu  są obsługiwane na wydzielonym stanowisku,  zorganizowanym przy wejściu  od ul. 1 Maja. W miejscu, gdzie jest zorganizowane stanowisko nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w pobliżu stanowiska obsługi zorganizowanego przy wejściu od ul. 1 Maja.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Żyrardowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Żyrardowie w budynku przy ul. Cichej 2/8.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Cichej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Cichej. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Pierwsze drzwi do budynku do tzw. przedsionka otwierają się automatycznie. Drugie drzwi nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny – do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi automatycznie otwierane.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w korytarzu po prawej stronie, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Grodzisku Mazowieckim w budynku przy ul. Pańskiej 17. 

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą się dostać do budynku wejściem od ul. Pańskiej. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. 

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie, przy wejściu do sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe Warszawa-Ursynów

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Warszawie przy ul. Dembego 23B.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Dembego 23B są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Dembego 23 B. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika. 

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W pobliżu drzwi znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Drzwi na drodze do sali nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik, który pomógł otworzyć drzwi wejściowe do budynku. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawe stronie sali obsługi klientów, za stanowiskiem informacji ogólnej i dziennika podawczego.