Breadcrumb

Navigation Menu

Pobieranie emerytury lub renty z Izraela a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Pobieranie emerytury lub renty z Izraela a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Jeśli pracowałeś w Polsce i w Izraelu, możesz otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas i z instytucji ubezpieczeniowej Izraela. Musisz jednak spełnić warunki do emerytury lub renty z każdego z tych miejsc. 

Ważne!
My wypłacimy Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast izraelska instytucja wypłaci Ci świadczenie za okresy pracy w Izraelu.

Czy pobieranie izraelskiej emerytury lub renty ma wpływ na Twoją emeryturę lub rentę z ZUS

To, że pobierasz emeryturę lub rentę z izraelskiego systemu zabezpieczenia społecznego nie spowoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty z ZUS. Izraelskie świadczenia nie wpłyną również na zmniejszenie wysokości świadczeń, które Ci wypłacamy.