Breadcrumb

YASMIN FAHIMI biogram

YASMIN FAHIMI biogram

YASMIN FAHIMI

Od stycznia 2016 r. sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne, zabezpieczenia emerytalne, prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, jak również za międzynarodową politykę zatrudnienia i społeczną. Z wykształcenia chemiczka. W latach 1998–2000 pracownik naukowy w Instytucie Chemii Technicznej na Uniwersytecie w Hanowerze oraz w Fundacji Praca i Środowisko (Stiftung Arbeit und Umwelt) Przemysłowego Związku Zawodowego Górnictwo, Chemia, Energetyka (IG BCE) w Hanowerze. Od 2000 r. pracowała jako sekretarz IG BCE na różnych stanowiskach (stażystka, Wydział Młodzieży, powiat Recklinghausen). Od 2015 r. pełniła funkcje kierownicze w sztabie przewodniczącego (planowanie polityczne, projekt Dobra praca, komunikacja strategiczna, kontakty międzynarodowe, modernizacja i reorganizacja). Od stycznia 2014 do grudnia 2015 r. była sekretarzem generalnym Partii Socjaldemokratycznej (SPD), której jest członkiem od 1986 r.

24 kwietnia 2017 poniedziałek
17.15−18.30

Dyskusja panelowa: Historia Niemiec jako państwa socjalnego – wnioski na dziś i na przyszłość

YASMIN FAHIMI fota

 

zdjęcie