Breadcrumb

Navigation Menu

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w II Oddziale ZUS w Łodzi

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w II Oddziale ZUS w Łodzi

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Zduńskiej Woli w dwóch budynkach (A i B).

Budynek A znajduje się przy ul. Kilińskiego 7/11, budynek B przy ul. Kilińskiego 24.

Budynek A

W sali obsługi klientów w budynku A załatwisz sprawy emerytalno-rentowe i zasiłkowe.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Kilińskiego 7/11 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Kilińskiego 7/11. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Na wprost wejścia do budynku znajduje się stanowisko "Informacja ogólna", "Dziennik podawczy",  po lewej stronie od wejścia do budynku znajdują się stanowiska do obsługi spraw emerytalno-rentowych i zasiłkowych. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych. Drzwi na drodze do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się po prawej  stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. Toaleta jest wyposażona w instalację alarmową dla osób, które potrzebują pomocy oraz w przewijak dla dziecka.

Budynek B

W sali obsługi klientów w budynku B obsługiwani są płatnicy składek, osoby ubezpieczone oraz lekarze.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Kilińskiego 24 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Kilińskiego 24. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych. Drzwi na drodze do sali otwierają się automatycznie. Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów.  

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej  stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. Toaleta jest wyposażona w instalację alarmową dla osób, które potrzebują pomocy oraz w przewijak dla dziecka.

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Łodzi

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Łodzi w budynku przy ul. Łęczyckiej 70A.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Łęczyckiej 70A są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z  niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od strony parkingu. Przy wejściu znajduje się podjazd.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W pobliżu drzwi znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku.  

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych. Drzwi na drodze do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów.  

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. Toaleta jest wyposażona w instalację alarmową dla osób, które potrzebują pomocy oraz w przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Pabianicach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Pabianicach w budynku przy ul. Kościuszki 31.

   

  Miejsca parkingowe

  Przy wejściu do budynku przy ul. Kościuszki są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się przy ul. Kościuszki 31. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Skorzystaj z windy, która jest na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku. Na drodze od wyjścia z windy do sali nie ma barier architektonicznych. Drzwi do Sali obsługi klientów otwierają się automatycznie. Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów.  

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na pierwszym piętrze, po prawej stronie od wejścia do sali obsługi klientów. Toaleta jest wyposażona w instalację alarmową dla osób, które potrzebują pomocy oraz w przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Sieradzu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Sieradzu w budynku przy ul. Piłsudskiego 8.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Piłsudskiego znajduje się parking dla klientów ZUS, na którym są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się przy ul. Piłsudskiego 8. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych. Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów.  

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku, w pobliżu Sali obsługi klientów znajdują się dwie toalety przystosowane  do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Jedna toaleta  znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, a druga po lewej. Toaleta jest wyposażona w instalację alarmową dla osób, które potrzebują pomocy oraz w przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Wieluniu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Wieluniu w budynku przy ul. 3 Maja 7.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. 3 Maja jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. 3 Maja 7. Skorzystaj z windy. Przy windzie znajduje się dzwonek z informacją „DZWONEK DO OBSŁUGI WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w jej uruchomieniu.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na wysokim parterze. Wewnątrz budynku nie ma  barier architektonicznych. Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. Toaleta jest wyposażona w instalację alarmową dla osób, które potrzebują pomocy oraz w przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Pajęcznie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Pajęcznie w budynku przy ul. Wiśniowej 10.

   

  Miejsca parkingowe

  Wzdłuż budynku, przy drodze wewnętrznej jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do miejsca parkingowego możesz wjechać od ul. Wiśniowej.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Wiśniowej. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani w dwóch salach obsługi klientów znajdujących się na parterze. W sali po lewej stronie od wejścia do budynku załatwisz sprawy dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków. W sali po prawej stronie od wejścia obsługiwani się płatnicy składek, osoby ubezpieczone oraz lekarze. Drzwi na drodze do każdej z sal są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Wewnątrz budynku nie ma barier barier architektonicznych. Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze,  na wprost wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. Toaleta jest wyposażona w instalację alarmową dla osób, które potrzebują pomocy oraz w przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Poddębicach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Poddębicach w budynku przy ul. Narutowicza 6a.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Narutowicza jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  W pobliżu budynku ZUS, przy ul. Narutowicza 12 i ul. Południowej, na parkingu przy Urzędzie Miasta są wyznaczone trzy miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Narutowicza 6a. Skorzystaj z windy, która jest przy schodach przy wejściu do budynku. Na ścianie, obok schodów znajduje się dzwonek z napisem „WINDA”, znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w obsłudze windy.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.  

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, w pobliżu drzwi wejściowych. Do sali możesz dostać się z korytarza głównego budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych. Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w holu sali obsługi klientów. Toaleta jest wyposażona w instalację alarmową dla osób, które potrzebują pomocy oraz w przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Wieruszowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Wieruszowie w budynku przy ul. Bursztynowej 4.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Bursztynowej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Bursztynowej 4. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych. Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. Toaleta jest wyposażona w instalację alarmową dla osób, które potrzebują pomocy oraz w przewijak dla dziecka.