Breadcrumb

Navigation Menu

Umowa z Turcją o zabezpieczeniu społecznym - informacje ogólne

Umowa z Turcją o zabezpieczeniu społecznym - informacje ogólne

Kto może skorzystać z umowy między Polską i Turcją

Pracowałeś w Polsce i w Turcji i chcesz się ubiegać o emeryturę lub rentę? Dowiedz się, jakie korzyści wynikają dla Ciebie z umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Turcją.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji (plik pdf 4,2mb), podpisana w Warszawie w dniu 17 października 2017 r. weszła w życie 1 czerwca 2021 r.  Z umowy mogą skorzystać osoby, które pracowały w Polsce i w Turcji, i chcą ubiegać się o emeryturę lub rentę.

Która instytucja przyzna Ci emeryturę lub rentę, jeśli pracowałeś w Polsce i w Turcji

Jeśli pracowałeś w Polsce i w Turcji, możesz otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas oraz z tureckiej instytucji ubezpieczeniowej. Musisz jednak spełnić warunki do przyznania tych świadczeń, które są określone w przepisach obowiązujących w Polsce oraz w Turcji.

Ważne!
My wypłacimy Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast turecka instytucja wypłaci Ci świadczenie za okresy pracy w Turcji.

Jakie korzyści daje Ci umowa z Turcją

Przepisy umowy ułatwiają nabycie emerytury lub renty, jeśli pracowałeś w Polsce i w Turcji.

Podamy Ci kilka przykładów:

  • jeśli wystąpisz do nas o emeryturę lub rentę, ale Twój polski staż ubezpieczenia okaże się zbyt krótki, do prawa do polskiego świadczenia, doliczymy Twoje tureckie okresy ubezpieczenia;
  • jeśli złożyłeś do nas wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale stałeś się niezdolny do pracy w czasie ubezpieczenia w Turcji uznamy ten warunek za spełniony;
  • jeśli masz emeryturę lub rentę z ZUS, a mieszkasz w Turcji możemy Ci ją wypłacać na rachunek w Turcji.

Nie musisz też składać dwóch oddzielnych wniosków o emeryturę lub rentę jeśli pracowałeś w Polsce i w Turcji. Wniosek składasz w państwie, w którym mieszkasz. Jeśli mieszkasz w Polsce złóż wniosek do nas, a my prześlemy go do tureckiej instytucji ubezpieczeniowej. Umożliwiają nam to przepisy umowy z Turcją.