Breadcrumb

Czym jest społeczna odpowiedzialność?

Czym jest społeczna odpowiedzialność?

CSR (skrót od ang. corporate social responsibility) to pojęcie, które w odniesieniu do sektora publicznego tłumaczy się jako „społeczna odpowiedzialność administracji publicznej”.

Jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych jesteśmy społecznie odpowiedzialni, gdyż dobrowolnie uwzględniamy problematykę społeczną i środowiskową  w swojej działalności i relacjach z interesariuszami. Wykraczamy przy tym poza minimalne wymogi prawne, które na nas nałożył ustawodawca.

Postępujemy przejrzyście i etycznie przez co:

 • przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
 •  uwzględniamy oczekiwania interesariuszy;
 • działamy zgodnie z obowiązującym prawem i spójnie z międzynarodowymi normami postępowania.

Nasz interesariusz to osoba lub grupa osób zainteresowana jakimikolwiek decyzjami lub działaniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 • Interesariusz indywidualny
  • Członek rodziny (np. małoletni)
  • Ubezpieczony społecznie (zatrudniony, bezrobotny)
  • „Pre-świadczeniobiorca” (przyszły emeryt/rencista)
  • Rencista
 • Interesariusz biznesowy
  • Firma jednoosobowa
  • Firma mała (do 5 pracowników)
  • Firma średnia (do 100 pracowników)
  • Firma duża (ponad 100 pracowników)
 • Interesariusz  instytucjonalny – publiczny
  • Instytucje (urząd, sąd, policja, ministerstwa)
 • Interesariusz  instytucjonalny – biznesowy
  • Lekarz
  • Komornik

Społeczna odpowiedzialność ZUS:

 • podnosi poziom naszej kultury organizacyjnej,
 • poprawia relację ze społecznością i władzami lokalnymi,
 • pozyskuje i utrzymuje najlepszych pracowników.