Breadcrumb

Wypłata gwarantowana

Wypłata gwarantowana

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Wypłata gwarantowana

Wypłata gwarantowana

 • Symbol

  Name of the request

 • EWG-W

  Formularz EWG-W

  Wskazanie/zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej
  Aktualizacja formularza: 3 lutego 2023 r.

 • EWG-M

  Wniosek EWG-M

  Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej
  Aktualizacja formularza: 5 listopada 2018 r.

 • EWG-P

  Wniosek EWG-P

  Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej
  Aktualizacja formularza: 5 listopada 2018 r.

 • EWG-O

  OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA O WYRAŻENIU ZGODY NA WSKAZANIE OSOBY UPOSAŻONEJ

  Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej - innej niż członek rodziny
  Aktualizacja formularza: 13 lipca 2021 r.