Breadcrumb

Centrala Zakładu

Centrala Zakładu

Adres Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

 1. W ramach podziału kompetencji pomiędzy Prezesem Zakładu i poszczególnymi członkami Zarządu Zakładu, w Centrali wydziela się następujące piony:
 • Pion Zarządzania Strategicznego;
 • Pion Finansów i Realizacji Dochodów;
 • Pion Świadczeń i Orzecznictwa;
 • Pion Operacji i Eksploatacji Systemów;
 • Pion Administracji i Zamówień Publicznych.
 1. Nadzór nad Pionem Zarządzania Strategicznego sprawuje Prezes Zakładu, natomiast nad pozostałymi Pionami odpowiedni członek Zarządu Zakładu.

Pion Zarządzania Strategicznego

 •  
 • Gabinet Prezesa
 • Biuro Rady Nadzorczej
 • Departament Audytu
 • Departament Kontroli Wewnętrznej
 • Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych
 • Departament Kontrolingu
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
 • Samodzielne Wieloosobowe StanowiskoInspektora Ochrony Danych
 • Oddziały
 • Inspektoraty
 • Biura Terenowe

Pion Świadczeń i Orzecznictwa

 • Departament Orzecznictwa Lekarskiego
 • Departament Prewencji i Rehabilitacji
 • Departament Świadczeń Międzynarodowych i Wsparcia Rodzin
 • Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych
 • Departament Zasiłków

Pion Finansów i Realizacji Dochodów

 • Departament Finansów
 • Departament Rachunkowości
 • Departament Realizacji Dochodów
 • Departament Ubezpieczeń i Składek
 • Departament Kontroli Płatników Składek

Pion Administracji i Zamówień Publicznych

 • Departament Zarządzania Dokumentacją i Poligrafią
 • Departament Administracyjny
 • Departament Zamówień Publicznych
 • Departament Zarządzania Nieruchomościami
 • Departament Legislacyjno-Prawny

Pion Operacji i Eksploatacji Systemów

 •  
 • Departament Cyberbezpieczeństwa
 • Departament Eksploatacji Aplikacji
 • Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej
 • Departament Rozwoju Systemów Informatycznych
 • Departament Rozwoju Systemów Wewnętrznych
 • Departament Zarządzania IT
 • Departament Relacji z Klientami