Breadcrumb

Navigation Menu

Emerytura na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej

Emerytura na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej

Urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r.? Posiadasz okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, działalności twórczej, pracy kolejowej albo pracy górniczej? Sprawdź czy możesz skorzystać z dodatkowej możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby otrzymać wcześniejszą emeryturę z art. 184

Z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę możesz skorzystać jeśli spełnisz łącznie następujące warunki:

  • urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r.,
  • na 1 stycznia 1999 r. Twój staż pracy, czyli okresy składkowe i nieskładkowe ,  wynosi  co najmniej: 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn),
  • na 1 stycznia 1999 r. posiadasz wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, działalności twórczej lub artystycznej, pracy na kolei bądź co najmniej 5 lat pracy górniczej,
  • osiągnąłeś obniżony wiek emerytalny (przewidziany do uzyskania przez ubezpieczonych urodzonych przed  1 stycznia 1949 r.  wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania wspomnianych prac),
  • nie jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub złożyłeś wniosek , żeby środki zgromadzone na Twoim rachunku w OFE za naszym pośrednictwem przekazać na dochody budżetu państwa.

Jeżeli wykonywałeś pracę górniczą stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, to Twój wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn obniża się o 6 miesięcy za każdy rok takiej pracy. W ten sposób możemy obniżyć Twój wiek maksymalnie o 15 lat.

Czy trzeba rozwiązać stosunek pracy, żeby dostać wcześniejszą emeryturę

Nie musisz rozwiązywać stosunku pracy, żebyśmy przyznali Ci wcześniejszą emeryturę. Jednak rozwiązanie stosunku pracy jest niezbędne, abyśmy mogli podjąć wypłatę emerytury.

Sprawdź, jakie dokumenty złożyć, żebyśmy mogli przyznać Ci wcześniejszą emeryturę.

Dowiedz się więcej, jak obliczymy wysokość Twojej emerytury.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r. nr 8, poz. 43, z późn. zm.)