Breadcrumb

Wysokość zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego

Wysokość zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego

Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy albo choroba zawodowa, to przysługuje Ci zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. W tej samej wysokości dostaniesz zasiłek chorobowy także  wtedy, gdy niezdolność do pracy jest konsekwencją późniejszych następstw wcześniej stwierdzonego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jeśli masz prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, to przysługuje on w tej samej wysokości z każdego tytułu do ubezpieczenia.