Breadcrumb

Zasiłki - podatki

Zasiłki - podatki

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Ulgi i umorzenia

Ulgi i umorzenia

 • Symbol

  Name of the request

 • ZPZ-2

  Wniosek ZPZ-2

  Wniosek/wycofanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł

 • ZPZ-1

  Oświadczenie ZPZ-1

  Oświadczenie/wycofanie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek