Breadcrumb

Biogram Dariusz Danilewicz konferencja Kraków

Biogram Dariusz Danilewicz konferencja Kraków

DARIUSZ DANILEWICZ

Specjalista z zakresu zarządzania w instytucjach komercyjnych i administracji publicznej. Doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, współpracownik Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Fundacji Think!, założyciel Compertus Dariusz Danilewicz.

Działalność naukowo-badawcza, szkoleniowa i doradcza, koordynator i ekspert w licznych projektach w następujących obszarach: zarządzanie kapitałem ludzkim, edukacja ekonomiczna, przedsiębiorczość, efektywne zarządzanie organizacją, zarządzania zmianami, zagadnienia rynku pracy, rozwój kompetencji osobistych.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych z zakresu zarządzania, w szczególności zarządzania kapitałem ludzkim. Wykładowca na kilku studiach podyplomowych. Kierownik Studiów Podyplomowych Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching (SGH).

 

7 marca 2018 środa
12.00 − 14.00

Sesja dyskusyjna. Edukacja zgodna z duchem czasów

Dariusz Danilewicz fota Kraków

 

zdjęcie